Milieubeheer, vergunning of melding

Heeft u een bedrijf dat mogelijk het milieu belast? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning voor milieu nodig. Soms kunt u volstaan met een milieumelding.

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) is een online loket voor bedrijven waarop u kunt zien of u een melding moet doen of een vergunning nodig hebt. Daarnaast ziet u hier ook:

  • als wat voor type uw bedrijf is ingedeeld
  • welke regels van het Activiteitenbesluit specifiek gelden voor uw bedrijf
  • of u een vergunning moet aanvragen

Moet u een melding doorgeven? Dat kunt u doen op de website van AIM. Is er een omgevingsvergunning nodig? Die kunt u aanvragen via Omgevingsloket online.

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij Omgevingsdienst Haaglanden, www.omgevingsdiensthaaglanden.nl.