Stop heling als ondernemer

Als opkoper of handelaar in tweedehands goederen bent u een belangrijke partner bij het stoppen van heling. U bent verplicht om u te melden bij de gemeente en uw inkoop en verkoop van tweedehands goederen te registreren in het Digitaal Opkopers Register (DOR). Dit geldt voor alle opkopers en handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen, metalen (legeringen en metalloïden), edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, (onderdelen van) auto’s en (motor- en brom)fietsen, foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur. Deze verplichting geldt ook als u met grote regelmaat hobbymatig bovenstaande tweedehands goederen inkoopt en daarna doorverkoopt. U moet een aangekocht goed vijf dagen bewaren, zodat mogelijke slachtoffers de tijd hebben om aangifte te doen van gestolen goederen.

Om het u zo makkelijk mogelijk te maken, biedt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) u het Digitaal Opkopers Loket (DOL) aan. Zo voldoet u aan de meldingsplicht. Uw spullen kunt u daarna registeren in het Digitaal Opkopers Register (DOR).

Het DOR is een online systeem waarmee u de in- en verkoop van tweedehands goederen kunt registreren. Als een voorwerp staat geregistreerd als gestolen, geeft het systeem hiervan een melding. Ook als de politie dit na uw inkoop als gestolen registreert. Hierdoor kan de politie direct reageren als een artikel aangeboden wordt dat gestolen blijkt te zijn en waarvan aangifte is gedaan. Doordat steeds meer opkopers de ingekochte artikelen registreren in het DOR, wordt het voor dieven moeilijker om gestolen spullen door te verkopen. Steeds meer gestolen artikelen worden teruggevonden en meer zaken worden opgelost. U kunt bij het ministerie van Justitie en Veiligheid gratis folder- en communicatiemateriaal bestellen die u kunt gebruiken voor uw klanten. Heeft u interesse? Dan kunt u een e-mail sturen aan highimpactcrimes@minjenv.nl. Je kunt dit ook zelf bestellen via het DOR.

De inkoop van gebruikte en ongeregelde goederen (ook wel tweedehands):

 • een opeenvolgend volgnummer van het ingekochte goed;
 • de datum van inkoop van het goed;
 • een omschrijving van het goed, zoals – voor zover dat mogelijk is – soort, merk, nummer van het goed;
 • de koopprijs of andere voorwaarden van verkrijging van het goed;
 • de naam en het adres van degene van wie het goed is verkregen;
 • bij handel in koper en koperlegeringen tegen contante betaling is ook een omschrijving als het nummer van het document waarmee u de identiteit van de aanbieder heeft vastgesteld verplicht.

De verkoop van gebruikte en ongeregelde goederen:

 • het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;
 • de datum van verkoop of overdracht van het goed;
 • een omschrijving van het goed, zoals – voor zover dat mogelijk is – soort, merk en nummer van het goed;
 • de verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed;
 • de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.

Het DOR heeft drie voordelen.

Ten eerste voorkomt het DOR dat u gestolen spullen koopt van criminelen. Daarmee voorkomt het ook dat u zich strafbaar maakt aan heling.

Ten tweede gaat het DOR oneerlijke concurrentie tegen. Doordat elke opkoper verplicht is om zijn goederen te registreren, zorgt het ervoor dat alle opkopers in Nederland zich aan dezelfde regels houden en daardoor geen gestolen spullen meer kunnen doorverkopen. Dit voorkomt dat malafide opkopers gestolen spullen tegen bodemprijzen kunnen verkopen.

Ten slotte komen ondernemers die gebruik maken van het DOR in aanmerking voor financiële ondersteuning voor de schade die geleden is als gevolg van de inkoop van een gestolen goed. Deze financiële ondersteuning kan aangevraagd worden bij de Serviceorganisatie Directe Aansprakelijkstellingen (SODA). De SODA verhaalt de financieel geleden schade op de dief die het goed gestolen heeft.

De politie en de gemeente Pijnacker-Nootdorp zullen controles houden op het gebruik van het DOR. De controles worden onaangekondigd uitgevoerd. Het toezicht is erop gericht om ervoor te zorgen dat handelaren het DOR op de juiste manier gebruiken. Kleine foutjes in uw registratie kunnen altijd gebeuren. Als u structureel niet of niet zorgvuldig registreert in het DOR, loopt u het risico op hoge geldboetes en mogelijk sluiting van uw onderneming. Als blijkt dat u met opzet gestolen goederen opkoopt, bent u strafbaar.

Niet in- of verkopen! U bent verplicht om de identiteitsgegevens van de persoon van wie u inkoopt, of aan wie u verkoopt, te registeren in het DOR.

Neem contact op met de politie. U moet het gestolen goed bewaren totdat de politie bij uw bedrijf is langs geweest. Door het gebruik van het DOR komt u in aanmerking voor financiële ondersteuning van de Serviceorganisatie Directe Aansprakelijkstellingen (SODA). Zij helpen om de financiële schade als gevolg van de inkoop van het gestolen goed, te verhalen op de dader.

Het Digitaal Opkopers Register (DOR) is aangewezen als doorlopend en officieel register. Het schriftelijke (analoge) register is hierdoor komen te vervallen en niet meer geldig.

Via het formulier Digitaal Opkopers Register (DOR) en Digitaal Opkopers Loket (DOL) kunt u bij de gemeente laten weten dat u geen handelaar bent in tweedehands goederen.