Collectevergunning aanvragen

U heeft een collectevergunning nodig als u:

  • geld of goederen inzamelt voor een goed doel (bijvoorbeeld via een huis-aan-huiscollecte of kledinginzameling);
  • donateurs wilt werven;
  • goederen verkoopt zoals ansichtkaarten of stroopwafels of;
  • diensten aanbiedt zoals auto’s wassen / klusjes doen als de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.

U heeft geen vergunning nodig als u de inzameling in besloten kring houdt.

Informatie over doorlopende vergunningen (een vergunning voor onbepaalde tijd) die op het collecterooster staan, vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Deze instellingen hebben op basis van de APV geen vergunning nodig. U kunt alleen een vergunning krijgen voor een periode die op het rooster is aangeduid als vrije periode. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving kunt u in het collecterooster zien wanneer er wordt gecollecteerd.

U stuurt hiervoor een e-mail met uw verzoek naar info@pijnacker-nootdorp.nl. U kunt ook een brief sturen naar Postbus 1, 2640 AA Pijnacker, t.a.v. APV.

In uw mail of brief moet u in ieder geval het volgende vermelden:

  • de naam van uw instelling of vereniging;
  • de manier waarop u geld wilt inzamelen;
  • de periode waarin u geld wilt inzamelen; en
  • eventueel de woonkern waarin u geld wilt inzamelen.
Voor deze vergunning worden geen kosten berekend.