Terug naar het overzicht

Uw mening over de afvalinzameling

Iedereen wil graag in een gezonde, schone en duurzame omgeving wonen. Daarom is het belangrijk dat we zoveel mogelijk afval opnieuw gebruiken. Door afval goed te scheiden, blijft er minder niet herbruikbaar restafval over. Dat betekent minder verbranding van afval en meer hergebruik. Wij willen graag weten hoe u denkt over het inzamelen van afval. Aan de hand van de resultaten wordt bekijken hoe we de manier van afval inzamelen kunnen verbeteren.

Vragenlijst invullen

U kunt de vragenlijst vinden op de website www.afvalvragen.nl/pijnacker-nootdorp/. Wilt u liever een vragenlijst op papier ontvangen? Bel met de gemeente via 14 015. Invullen kan tot en met 24 maart 2024. Deelname is anoniem.

web