Terug naar het overzicht

Gemeentelijke duurzaamheidslening uitgebreid met ventilatie en thuisbatterij

Pijnacker-Nootdorp heeft een gemeentelijke duurzaamheidslening. Met deze lening kunnen huiseigenaren isolatiemaatregelen, energiezuinige ventilatiemaatregelen en een thuisbatterij financieren. Daarnaast is deze lening ook aan te vragen voor aansluiting op een warmtenet. De gemeente gaat hier de komende jaren in diverse wijken mee aan de slag. Kosten van dak-, vloer- en gevelisolatie of het vervangen van ramen/kozijnen kunnen flink oplopen. Isolatie verbetert het wooncomfort, verlaagt de energierekening en draagt bij aan een energieneutrale gemeente.

Energiezuinige ventilatie en thuisbatterij

De maatregelen energiezuinige ventilatie en een thuisbatterij zijn onlangs aan de lijst met te financieren maatregelen toegevoegd. Ventileren is het verversen van lucht in de woning. Hierbij wordt verse lucht aangevoerd en vuile lucht afgevoerd. De thuisbatterij kan voor meer balans op het elektriciteitsnetwerk zorgen. Zelf opgewekte stroom, afkomstig van zonnepanelen, wordt gemiddeld voor 30% ingezet voor eigen gebruik. De overige 70% wordt terug geleverd aan het netwerk. Met een thuisbatterij kan het eigen gebruik van zelf opgewekte energie oplopen naar ongeveer 60%. 

Bedrag en rente duurzaamheidslening

Met de duurzaamheidslening kunt u minimaal €2.500,- en maximaal €15.000,- financieren, tegen een vaste rente van 1,7%. De gemeenteraad behandelt in mei een voorstel om dit bedrag te verhogen naar €25.000,-. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente. 

Andere financieringsmogelijkheden

Via het Nationaal Warmtefonds van de Rijksoverheid kunnen inwoners ook een Energiebespaarlening aanvragen. Deze lening is in te zetten voor veel meer duurzame maatregelen, zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, ventilatie, een warmtepomp of zonnepanelen. De rente is 0% voor een verzamelinkomen tot €60.000. Als het inkomen hoger is, geldt een marktconforme rente (nu circa 4%). Daarnaast biedt het Warmtefonds ook een lening voor mensen met onvoldoende financiële draagkracht, zonder rente en aflossing. Meer informatie vindt u op de website van het Warmtefonds.

Welke lening is het voordeligst voor u?

Wilt u verduurzamen, daarbij een lening afsluiten en heeft u een verzamelinkomen tot €60.000? Dan is een lening via het Warmtefonds het meest aantrekkelijk. Bij een verzamelinkomen boven de €60.000 is de gemeentelijke duurzaamheidslening qua rente het meest voordelig. Maar let op: deze gemeentelijke lening is voor een beperkt aantal maatregelen inzetbaar (isolatie, ventilatie, thuisbatterij en aansluiten op een warmtenet).

ventialatie