Terug naar het overzicht

U bent welkom als Gast van de Raad

Wilt u meer weten over het werk van de gemeenteraad? Hoe worden besluiten genomen? Hoe gaat een vergadering in zijn werk? De gemeenteraad nodigt u van harte uit als Gast van de Raad om antwoord te geven op deze vragen. Op 29 februari, 28 maart, 25 april en 30 mei bent u welkom in het gemeentehuis om uitleg te krijgen van en vragen te stellen aan raadsleden. Als u tijdens één van deze avonden Gast van de Raad wilt zijn, dan kunt u zich aanmelden via: griffie@pijnacker-nootdorp.nl of via tel. 14 015.

Programma:
18.30 uur: ontvangst gemeentehuis
18.45 uur: informatie over de gemeenteraad (met broodje)
19.15 uur: in gesprek met raadsleden
20.00 uur: begin raadsvergadering

Na de vergadering is er een drankje en gelegenheid om na te praten.

Raad