Terug naar het overzicht

Plannen ter inzage

Vaststelling wijzigingsplan Laakweg 1 in Nootdorp 

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt bekend dat het vastgestelde wijzigingsplan Laakweg 1 in Nootdorp zes weken ter inzage ligt. Het wijzigingsplan behelst de wijziging van het plangebied van het bestemmingsplan ’s-Gravenhout, Geerweg en omgeving voor de bouw van één woning.

Het vastgestelde wijzigingsplan is vanaf 18 april digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl/plannen-ter-inzage en op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl alsmede op regels op de kaart www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart. De volledige, officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Oude Leedeweg 39/39a in Pijnacker

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt bekend dat, met ingang van 18 april 2024, het gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan Oude Leedeweg 39/39a in Pijnacker zes weken ter inzage ligt.

Het wijzigingsplan maakt op de locatie Oude Leedeweg 39/39a in Pijnacker een zogenoemde ruimte-voor-ruimte-ontwikkeling mogelijk. Na sloop van bestaande bedrijfsbebouwing en glasopstanden wordt de bouw van twee compensatiewoningen mogelijk. De resterende gronden krijgen dan een open, groene bestemming. Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit staat hierbij centraal.

Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal beschikbaar via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De volledige, officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl

Gemeentekantoor