Terug naar het overzicht

Belangrijke Deadlines voor (mogelijk) gedupeerden van de Toeslagenaffaire

Aanmeldtermijn verlengd

Op 26 oktober 2023 is besloten de laatst mogelijke aanmelddatum te verschuiven naar 2 januari 2024. Ouders kunnen zich tot die datum aanmelden via de website van Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) om erkend te worden als gedupeerde ouder.

Private Schulden/SBN

Ouders erkend vóór 1 juli 2023 moeten hun schuldenlijsten voor private schulden of betaalde schulden bij SBN indienen vóór 2 januari 2024. Voor ouders erkend na 1 juli 2023 geldt: binnen zes maanden na erkenning indienen.

Commissie Werkelijke schade (CWS)/Aanvullende Schade

De termijnen voor aanvullende schaderegelingen zijn verlengd. Ouders hebben een extra jaar om hun aanvraag in te dienen. Als ouders na 1 juli 2024 erkenning ontvangen, hebben ze 6 maanden voor de CWS-route of Gelijkwaardig Herstelroute.

Heeft u informatie nodig of wilt u ondersteuning?

Heeft u vragen over deze deadlines of wilt u gewoon uw verhaal kwijt? Onze medewerkers van het Steunpunt Gedupeerden Toeslagenaffaire helpen u graag! Bent u (mogelijk) gedupeerde en wilt u zich (met uw gezin) bij ons aanmelden voor brede ondersteuning, ook dat kan. Bijvoorbeeld voor hulp op het gebied van uw gezin, wonen, gezondheid, werk en opleiding, of schulden en financiën? Neem contact op via 14015 of stuur een e-mail naar steunpunt@pijnacker-nootdorp.nl. Alle hulp is gratis en vrijblijvend. Op www.pijnacker-nootdorp.nl/informatiepagina-toeslagenaffaire vindt u meer informatie over het steunpunt en de diverse regelingen.

man achter laptop