Sociaal Cultureel Centrum in Pijnacker

Onze gemeente is een groeigemeente, waardoor er een toenemende behoefte is aan een plek waar activiteiten plaatsvinden en mensen elkaar kunnen ontmoeten. De behoefte aan een sociaal cultureel centrum kwam naar voren in de Cultuurnota ‘Verbinden door cultuur’ en bij een onderzoek onder ruim 700 inwoners. We vinden het belangrijk om op deze behoefte in te spelen en daarom willen we graag in Pijnacker een Sociaal Cultureel Centrum realiseren met een podium en meer mogelijkheden op het gebied van ontmoeting, dans, theater en muziek.

Wat is een Sociaal Cultureel Centrum?

Het Sociaal Cultureel Centrum wordt een mooie plek voor meer ontmoetingen en gezelligheid in de buurt. Een plek met multifunctionele ruimtes en een klein theater, voor een avond uit met theater, muziek of dans. U kunt er ook boeken lenen, vergaderen en een verenigingsavond, cursus of familiebijeenkomst organiseren. Een plek dus voor iedereen: (buurt)bewoners, scholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties.

Locatie voor het Sociaal Cultureel Centrum  

In juni 2021 besloot de gemeenteraad dat er een Sociaal Cultureel Centrum in Pijnacker moet komen. Er is toen gesproken over wat de beste locatie is voor het centrum. De locaties Buurt&Zo aan de Julianalaan en het Oranjepark naast het gemeentehuis in de Emmastraat stonden al in het voorstel van het college. De gemeenteraad vroeg nog een keer goed de mogelijkheid van een locatie in het centrum te onderzoeken. Het onderzoek naar een locatie meer in het centrum is afgerond. De locatie waar voorheen de Rabobank zat, aan het Raadhuisplein, is aangekocht door de gemeente. Deze locatie versterkt het winkelcentrum van Pijnacker en heeft goede parkeermogelijkheden. Het college vindt dit dan ook de meest geschikte plek om het Sociaal Cultureel Centrum te bouwen. De gemeenteraad beslist in de vergadering van donderdag 25 november 2021 over de ontwikkeling van een Sociaal Cultureel Centrum op de Rabobank locatie. 

Lees hieronder het voorstel van het college aan de gemeenteraad:

Voormalige Rabobanklocatie Raadhuisplein

Het vervolg

Na het besluit van de gemeenteraad nodigen we nog dit jaar de omwonenden en andere belangstellenden uit voor een informatiebijeenkomst.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen mailen naar sccpijnacker@pijnacker-nootdorp.nl