Terug naar het overzicht

Octantschool Beatrix tijdelijk onderdak in het voormalige Rabobankgebouw

In februari besloot het college van burgemeester en wethouders dat twee groepen leerlingen van de Octantschool Beatrix tijdelijk onderdak krijgen in het voormalige Rabobankgebouw aan het Emmapark. Deze leerlingen verhuizen morgen, dinsdag 5 april, naar hun nieuwe lokaal.

In de tussentijd gaan de ontwikkelingen rondom het Sociaal Cultureel Centrum door. Momenteel vindt de aanbestedingsprocedure plaats voor de selectie van een architect. Hier worden de gebruikers van het pand bij betrokken. Diverse mensen uit het culturele veld en de bibliotheek Oostland denken mee over welke ruimten er in het pand moeten komen en hoe het zo functioneel mogelijk wordt. Naar verwachting wordt in juli 2022 de architect gekozen.

Klankbordgroep

Als de architect bekend is, volgt de ontwerpfase van het Sociaal Cultureel Centrum. In deze fase gaat het over hoe het gebouw er aan de buitenkant uit komt te zien. Naast een overleg met de gebruikers, wordt dan ook een klankbordgroep gevormd van bewoners, ondernemers en raadsleden. Zo betrekken we iedereen bij het ontstaan van het Sociaal Cultureel Centrum. De ontwerpfase loopt ongeveer tot het tweede kwartaal in 2023.

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de webpagina Sociaal Cultureel Centrum.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Mail dan naar sccpijnacker@pijnacker-nootdorp.nl.

Digitale nieuwsbrief

Wij blijven u in de toekomst via een brief op de hoogte houden over de ontwikkelingen rondom het Sociaal Cultureel Centrum. Wij gaan deze informatie ook communiceren via een digitale nieuwsbrief. Wilt u deze informatie in het vervolg ook digitaal ontvangen? Dan kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden.

Rabobank