Terug naar het overzicht

Sociaal cultureel centrum voor Pijnacker

Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente met een toenemende behoefte aan een plek voor activiteiten met dans, theater en muziek, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. We willen inspelen op deze behoefte en een gebouw voor een sociaal cultureel centrum realiseren. Er zijn twee locaties in beeld: Buurt & Zo aan de Julianalaan en het Oranjepark aan de Emmastraat, naast het gemeentehuis.

Verbinden door cultuur

De behoefte aan een sociaal cultureel centrum kwam eerder naar voren in de Cultuurnota ‘Verbinden door cultuur’ en recent nog bij een onderzoek onder ruim 700 inwoners. Met een sociaal cultureel centrum inclusief bibliotheek bieden we mogelijkheden voor ontmoeting en ruimte voor maatschappelijke- en culturele organisaties in onze gemeente. 

Onderzoek naar accommodatie en locatie

Eind september 2019 heeft de raad ingestemd met de Cultuurnota en heeft het college opdracht gegeven een accommodatieonderzoek uit te voeren. Hierin zijn veel locaties onderzocht en uiteindelijk zijn er twee overgebleven: Buurt & Zo en het Oranjepark. Naar verwachting neemt de gemeenteraad eind juni een besluit over de uitgangspunten en volgt er een opdracht om twee locaties uit te werken. 

Uitnodiging voor inwoners en omwonenden

Na het besluit van de raad nodigen we inwoners en omwonenden uit mee te denken over de mogelijke inpassing en uitstraling van het nieuwe centrum in uw buurt.

Wat is een sociaal cultureel centrum?

  • Het is voor iedereen: (buurt)bewoners, scholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties.
  • Je kunt er elkaar ontmoeten en van alles organiseren: een avond uit met theater, muziek of dans.
  • Je kunt er ook boeken lenen, vergaderen en een verenigingsavond, cursus of andere bijeenkomst organiseren. 
  • Een mooie plek voor meer ontmoetingen en gezelligheid in de buurt.
Charles Aangenendt voor het orkest Harmonie Nootdorp. fotograaf: Victor van Leeuwen