Terug naar het overzicht

Werkzaamheden voor KIEM (de Scheg)

Deze week start het bouwrijpmaken van de nieuwe woonwijk KIEM (De Scheg) in Pijnacker. Het werk bestaat onder meer uit het aanbrengen van riolering, dempen en ontgraven van watergangen, intern verrijden van voorbelasting, aanbrengen verticale drainage, aanvoeren van zand en het aanleggen van bouwwegen. Voor de aanvoer van materiaal rijdt vrachtverkeer via de Katwijkerlaan. De werkzaamheden duren tot in oktober en vinden plaats tussen 07.00 uur en 18.00 uur.

Graafwerkzaamheden in bouwgrond