Terug naar het overzicht

Voorbereiding ontwikkeling Centrumlijn Zuid

In Pijnacker wordt hard gewerkt aan de wijk Pijnacker Zuid. De wijk bestaat uit drie delen: Tolhek, Keijzershof en Centrumlijn. Tolhek is afgerond en Keijzershof is nog in aanbouw. De uitgangspunten zijn vastgesteld door de raad en de voorbereidingen voor Centrumlijn lopen: het kappen van bomen, bodemonderzoek en sanering van de grond.

Bodemonderzoeken

Voordat we woningen kunnen bouwen, laat de gemeente verschillende bodemonderzoeken doen, zodat de grond straks gesaneerd kan worden. Om deze onderzoeken te kunnen doen, moet het bestaande groen verwijderd worden. Hiervoor is een kapvergunning verleend.

Bomen kappen

Over zes weken, eind oktober, kunnen de bomen gekapt worden. Na het verwijderen van het groen lijkt het alsof er een tijd niets gebeurt op de locatie, maar deze tijd wordt benut voor de onderzoeken en het voorbelasten. Dit is noodzakelijk om de ondergrond stabiel te maken voor woningbouw. Na het opbrengen van de voorbelasting, wordt dit zandpakket afgedekt met grond en ingezaaid met gras. Zo wordt stuiven van het zand voorkomen. Begin 2023 wordt de grond bouwrijp gemaakt.

Heeft u vragen?

Het infocentrum Keijzershof is geopend op dinsdag tot en met donderdag van 13.00 – 17.00 uur en in de even weken op zaterdag van 10.00 – 13.00 uur. E-mailen kan ook: keijzershof@pijnacker-nootdorp.nl.