Terug naar het overzicht

Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020-2021 ter inzage

Dit nieuwsbericht is verlopen.

U kunt het verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020-2021 inzien van donderdag 9 juli tot en met woensdag 19 augustus. De stukken vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens deze zes weken kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan via een brief, mondeling (op afspraak) of digitaal. Een digitale inspraakreactie kunt u indienen via een reactieformulier. Deze vind u bij het betreffende plan op de pagina www.pijnacker-nootdorp.nl/terinzage. U krijgt altijd schriftelijk een antwoord op uw inspraakreactie.

In het bestemmingsplan Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021 zijn alle (bouw)plannen opgenomen waar het college van B&W in principe akkoord mee is, maar die niet passen in de huidige bestemmingsplannen. We maken deze ontwikkelingen juridisch mogelijk met een aangepaste bestemming in één  verzamelplan.

Door alle nieuwe (bouw)plannen te bundelen in een verzamelplan worden de kosten door de initiatiefnemers gedeeld. Daardoor zijn zij goedkoper uit dan bij het los verlenen van een vrijstelling op een bestemmingsplan of voor het maken van een apart bestemmingsplan. Naast het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen kan de gemeente in dit verzamelplan ook een paar kleine wijzigingen in bestemmingsplannen doorvoeren. Net als bij elk bestemmingsplan kunt u ook dit verzamelplan inzien en uw reactie geven.  

Wat is er meegenomen in het verzamelplan?

Het Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021 bestaat voornamelijk uit een aantal ontwikkellocaties binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp en heeft geen duidelijke grens:

 1. Katwijkerlaan 50A -Keulseweg 8/10: Sloop en bouw van 2 woningen;
 2. B.Nieuwkoopseweg 8: Sloop en verplaatsen van 1 woning en de bouw van 1 kangoeroe-woning;
 3. Zuideindseweg 24: Herbouw bestaande woning en ontwikkeling gebied Hollands Hoftuyn;
 4. Berkelseweg 28: Bouw van 5 woningen;
 5. Oude Leedeweg 5: Bouw van 6 woningen in het kader van de ruimte voor ruimte regeling;
 6. Keulseweg 36: Bouw van 2 woningen in het kader van de ruimte voor ruimte regeling;
 7. Zuideindseweg 37: Bouw van 2 woningen in het kader van de ruimte voor ruimte regeling;
 8. Onderweg 1: Bouw van 2 woningen in het kader van de ruimte voor ruimte regeling;
 9. Snippergroen Geerweg 36 Salamanderweide 19 en de Rivierenlaan 146 te Pijnacker;
 10. Delftsestraatweg 143a-147: vastleggen 10 reeds gebouwde woningen;
 11. Hoefsmid 16: mogelijk maken twee huishoudens op bedrijventerrein;
 12. Dorpsstraat Nootdorp: vastleggen glooing voorgevelrooilijn Dorpsstraat;
 13. Zuidrand Ackerswoude: aanpassen verdeling gronden terrein;
 14. Beatrixschool – Julianalaan: uitbreiding school.