Spring naar content
Terug naar het overzicht

Tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers (NOW)

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vervangt de regeling Werktijdverkorting. 

Ondernemers die een omzet verlies van minimaal 20% verwachten kunnen bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Dit geldt ook voor de werknemers met een flex- of 0-urencontract. Het UWV verstrekt een voorschot van 80% van de gevraagde tegemoetkoming, zodat bedrijven hun personeel kunnen blijven doorbetalen. Doorbetaling van loon is een belangrijke vereiste wanneer u gebruik maakt van deze regeling. Daarnaast is het niet toegestaan om tijdens de subsidieperiode personeel te ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen.

Meer informatie over de regeling vindt u op de website van de Rijksoverheid.