Terug naar het overzicht

Tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers (NOW)

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vervangt de regeling Werktijdverkorting. 

Ondernemers die een omzet verlies van minimaal 20% verwachten kunnen bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Dit geldt ook voor de werknemers met een flex- of 0-urencontract. Het UWV verstrekt een voorschot van 80% van de gevraagde tegemoetkoming, zodat bedrijven hun personeel kunnen blijven doorbetalen. Doorbetaling van loon is een belangrijke vereiste wanneer u gebruik maakt van deze regeling. Daarnaast is het niet toegestaan om tijdens de subsidieperiode personeel te ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen.

Meer informatie over de regeling vindt u op de website van de Rijksoverheid.