Terug naar het overzicht

Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) verlengd

Op 20 mei maakte het kabinet bekend dat de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) – met aangepaste voorwaarden – met vier maanden wordt verlengd tot eind september.

Tozo 2

De verlengde regeling heet Tozo 2. Met de verlenging kunnen ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud krijgen en aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, tot en met september een Tozo-uitkering ontvangen. Ook staat de Tozo 2 open voor nieuwe aanvragen.

Met Tozo 2 wordt voortgeborduurd op de bestaande regeling, maar er gelden striktere voorwaarden. Denk hierbij aan partnerinkomen, vermogen en de kostendelersnorm. Meer informatie over deze regeling vindt u op de website van de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl

Vanaf 1 juni aan te vragen via het Digitaal Loket

U kunt deze regeling vanaf 1 juni aanvragen via het Digitaal Loket van de gemeente Pijnacker-Nootdorp op iparticipatie.pijnacker-nootdorp.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Hebt u vragen of hulp nodig bij het aanvragen? Bel dan naar 14 015.
Kijk ook op Bijstand voor zelfstandigen (Tozo en Bbz)