Terug naar het overzicht

Geef uw mening over de concept gebiedsvisie Hart van Nootdorp

Dit nieuwsbericht is verlopen.

In het hart van Nootdorp, rondom de voormalige brandweerkazerne aan de Koningin Julianastraat, worden diverse locaties herontwikkeld. Daar maken we een gebiedsvisie voor. De concept gebiedsvisie is inmiddels gereed. Kijkt u met ons mee?

Deel uw mening

De afgelopen periode hebben wij gewerkt aan de concept gebiedsvisie. In september heeft u hiervoor een enquête kunnen invullen. De vragen die wij hebben voorgelegd gingen onder ander over de sfeer en uitstraling, de functionele indeling van het gebied en het gebruik van de openbare ruimte. We hebben heel veel reacties mogen ontvangen. Alle opgehaalde informatie hebben wij zoveel mogelijk meegenomen in de concept gebiedsvisie.

Vult u ook de enquête in?

We leggen de concept gebiedsvisie nu graag ter toetsing aan u voor. Van 11 tot en met 17 januari kunt u een online vragenlijst invullen. Deze vindt u onder de rode knop op Hartvannootdorp.nl. Wij zijn benieuwd naar uw mening.