Terug naar het overzicht

Energietoeslag voor lagere inkomens

De energieprijzen zijn het afgelopen jaar hard gestegen. Inwoners met een inkomen onder 120% van het minimum komen daarom in aanmerking voor een energietoeslag. Dit is een eenmalige uitkering van maximaal 800 euro, bedoeld om te helpen bij het betalen van de energierekening.

Bijstandsuitkering

De energietoeslag geldt zowel voor mensen met een uitkering als voor werkende mensen. Aan ruim 500 huishoudens met een bijstandsuitkering in onze gemeente is de energietoeslag automatisch uitbetaald in de maand april.

Zelf aanvragen

Inwoners met een inkomen onder 120% van het minimum kunnen de energietoeslag zelf aanvragen via ons digitale aanvraagkanaal. Ga daarvoor naar iparticipatie.pijnacker-nootdorp.nl. Dit geldt ook voor inwoners  in een schuldhulpverleningstraject en voor gedupeerden van de toeslagenaffaire.

Afhandeling

Inmiddels hebben meer dan 600 inwoners een energietoeslag aangevraagd bij onze gemeente. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Wij streven ernaar om binnen 8 weken een besluit te nemen op de aanvraag.

Extra compensatie

Het kabinet heeft vorige maand besloten dat huishoudens met een laag inkomen naast de energietoeslag van € 800,-, in 2022 nogmaals een bedrag van € 500,- zullen ontvangen. Heeft u de toeslag al aangevraagd of ontvangen? Dan hoeft u niks te doen. De gemeente zorgt ervoor dat u komend najaar de extra compensatie van € 500,- krijgt.

Studenten

Studenten hebben geen recht op de energietoeslag. Toch oordeelde een rechter in Arnhem kortgeleden in het voordeel van een student. Daarom zijn Nederlandse gemeenten op dit moment in gesprek met het ministerie van SZW. Het is mogelijk dat de landelijke regels binnenkort veranderen en dat studenten wel een energietoeslag kunnen aanvragen en krijgen. Als er meer over bekend is, leest u dat op onze website www.pijnacker-nootdorp.nl/energietoeslag.

geld