Terug naar het overzicht

Energietoeslag voor lagere inkomens

De energieprijzen zijn de laatste tijd hard gestegen. Heeft u een uitkering of een inkomen onder 120% van het minimum? Dan kunt u in 2022 een energietoeslag krijgen.

Dit is een eenmalige uitkering van maximaal €1300, bedoeld om u te helpen bij het betalen van de energierekening. De energietoeslag geldt zowel voor mensen met een uitkering als voor werkende mensen.

Compensatie

Het kabinet heeft besloten dat huishoudens met een laag inkomen naast de energietoeslag van €800,-, in 2022 nogmaals een bedrag van €500,- zullen ontvangen. Dit is een compensatie voor de gestegen energielasten en de stijgende kosten voor levensonderhoud.

De gemeente heeft in de laatste week van september de verhoging van de energietoeslag als een nabetaling overgemaakt naar alle huishoudens in onze gemeente die eerder een energietoeslag hebben ontvangen. Er is dus verder geen actie voor nodig.

Extra energietoeslag

Kom ik ook in aanmerking voor de extra energietoeslag van €500, die het kabinet heeft aangekondigd?

De doelgroep van de energietoeslag 2022, huishoudens met een inkomen onder 120% van het minimum, blijft ongewijzigd. Indien u uw kosten kunt delen met een of meerdere personen, ontvangt u de aanvulling naar berekening van het aantal personen in uw huishouden. Het kan dus zijn dat u een lagere aanvulling ontvangt dan €500,-.

Denkt u in aanmerking te komen voor een energietoeslag? Doe dan een aanvraag bij de gemeente via: iparticipatie.pijnacker-nootdorp.nl.

Hoe hoog is de energietoeslag in mijn geval?

Een huishouden ontvangt maximaal €1.300,-. Indien u uw kosten kunt delen met een of meerdere personen, ontvangt u de energietoeslag naar berekening van het aantal personen in uw huishouden. Het kan dus zijn dat u een lager bedrag ontvangt.

  • Kunt u met 1 persoon de kosten delen? Dan ontvangt u  €650,-.
  • Kunt u met 2 personen de kosten delen? Dan ontvangt u €433,34.
  • Kunt u met 3 personen de kosten delen? Dan ontvangt u €325,-.

Het kan zijn dat de persoon waarmee u de kosten kunt delen niet automatisch de energietoeslag krijgt uitbetaald. Dit is omdat de gegevens bij ons niet bekend zijn.

geld