Terug naar het overzicht

Eigenaar aanhangwagen gezocht

Aan de Kuifeend in Pijnacker staat al enige tijd een aanhangwagen in de openbare ruimte. Dit mag niet op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het gaat om een voertuig zonder kenteken. Wij roepen de eigenaar op om het voertuig binnen één week na publicatiedatum te verwijderen.

Vernietiging van aanhanger

Als het voertuig niet binnen deze termijn is weggehaald, dan gaan wij over tot het toepassen van bestuursdwang. Hierbij zal het voertuig – zo mogelijk – op kosten van de eigenaar worden verwijderd en dertien weken worden opgeslagen. Wordt het voertuig na dertien weken niet opgehaald, dan volgt vernietiging van de aanhanger.