Nieuwbouw scholen Pijnacker Noord (IKC Schatkaart en Casaschool)

Plangebied Pijnacker-Noord

Op 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad besloten de locatie Groen van Prinstererlaan te (her)ontwikkelen met een kindcentrum Schatkaart en Casaschool. Naast de benodigde gebouwen voor onderwijs en kinderopvang, komt er ook een sportaccommodatie voor het bewegingsonderwijs en wordt voor het parkeren gezorgd. Op deze pagina informeren we u over de stand van zaken rondom het project.

Ruimtelijke kaders

De gemeente heeft, in overleg met betrokkenen, de ruimtelijke kaders opgesteld voor de herontwikkeling. De ruimtelijke kaders geven onder andere aan waar er gebouwd mag worden, waar er niet gebouwd mag worden, hoe hoog de bebouwing mag zijn en waar er ruimte is voor parkeren, verkeer, groen en water.

Ontwerp

De ruimtelijke kaders die zich richten op de bebouwing zijn meegegeven aan de architect. Samen met de scholen heeft de architect het ontwerp van het scholencluster gemaakt en dit is nu klaar.

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning

Om de herontwikkeling mogelijk te maken was een nieuw bestemmingsplan nodig. In dit plan staat juridisch beschreven wat er op een bepaalde plek maximaal kan en mag.
Het definitieve bestemmingsplan is in februari 2022 door de raad vastgesteld en is inmiddels onherroepelijk. De omgevingsvergunning voor de bouw van het scholencluster is in november 2022 verleend en is ook definitief.

Ontwerp openbare ruimte

Op 29 januari 2024 heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd over de openbare ruimte rondom het kindcentrum Schatkaart en de Casaschool. Tijdens deze inloopavond hebben wij het ontwerp laten zien. Ook waren medewerkers van de gemeente aanwezig om toelichting te geven en in gesprek te gaan. Kon u niet aanwezig zijn of wilt u het ontwerp nog eens inzien? Hieronder kunt u het ontwerp inzien.

Eerder (in 2021) werden twee digitale informatieavonden gehouden over de openbare ruimte rondom het nieuwe scholencluster. Bekijk het kopje ‘Participatie met omwonenden en andere belanghebbenden’ voor meer informatie. Daarna is de openbare ruimte verder uitgewerkt en het ontwerp is nu gereed.

Planning

In februari/maart worden bestek (een omschrijving van het bouwwerk en de bijbehorende werkzaamheden) en tekeningen voor de openbare ruimte verder klaargemaakt. Hiermee kunnen we een aannemer selecteren die de werkzaamheden voor de nieuwe inrichting kan uitvoeren. De verwachting is dat de werkzaamheden in mei 2024 kunnen starten. De nieuwbouw van de scholen zal naar verwachting begin oktober 2024 klaar zijn. Daarna kunnen de scholen hun gebouw verder inrichten en verhuizen.

Overzicht participatie met omwonenden en andere belanghebbenden

  • In januari 2024 heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd over de openbare ruimte rondom het kindcentrum Schatkaart en de Casaschool.
  • In juli 2021 zijn er twee (digitale) informatieavonden georganiseerd over het thema verkeer. U kunt de presentatie die in juli is gegeven downloaden en bekijken, net als de antwoorden op de meest gestelde vragen.
  • In maart 2021 heeft de gemeente (digitale) informatieavonden georganiseerd over de ruimtelijke kaders. Download de presentatie die is gegeven en download de antwoorden op de meest gestelde vragen.
  • In december 2020 is er een enquête gehouden, om te achterhalen wat men belangrijk vindt. Bekijk de resultaten van de enquête hieronder. Samen met buurtbewoners, de wijkvereniging, de scholen en kinderopvang hebben we invulling gegeven aan het project IKC Pijnacker Noord.
Marieke van der Heijden - projectleider IKC Pijnacker Noord

Contact

Tijdens het project kunt u met eventuele vragen en/of opmerkingen contact opnemen met Marieke van der Heijden. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 015 en per e-mail: ikcpijnackernoord@pijnacker-nootdorp.nl.