Nieuwbouw scholen Pijnacker Noord (IKC Schatkaart en Casaschool)

Plangebied Pijnacker-Noord

Op 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad besloten de locatie Groen van Prinstererlaan te (her)ontwikkelen met een kindcentrum Schatkaart en Casaschool. Naast de benodigde gebouwen voor onderwijs en kinderopvang, komt er ook een sportaccommodatie voor het bewegingsonderwijs en wordt voor het parkeren gezorgd. Op deze pagina informeren we u over de stand van zaken rondom het project.

Stand van zaken

Ruimtelijke kaders

De gemeente heeft, in overleg met betrokkenen, de ruimtelijke kaders opgesteld voor de herontwikkeling. De ruimtelijke kaders geven onder andere aan waar er gebouwd mag worden, waar er niet gebouwd mag worden, hoe hoog de bebouwing mag zijn en waar er ruimte is voor parkeren, verkeer, groen en water.

Ontwerp

De ruimtelijke kaders die zich richten op de bebouwing zijn meegegeven aan de architect. Samen met de scholen heeft de architect het ontwerp van het scholencluster gemaakt en dit is nu klaar.

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning

Om de herontwikkeling mogelijk te maken was een nieuw bestemmingsplan nodig. In dit plan staat juridisch beschreven wat er op een bepaalde plek maximaal kan en mag.
Het definitieve bestemmingsplan is in februari 2022 door de raad vastgesteld en is inmiddels onherroepelijk. De omgevingsvergunning voor de bouw van het scholencluster is in november 2022 verleend en is ook definitief.

Sloop de Schatkaart

In februari 2023 zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw op de Groen van Prinstererlaan. Hierbij zijn enkele bomen gekapt en is het asbest uit het huidige gebouw verwijderd. Vervolgens is de sloop van de Schatkaart gestart. Volgens de huidige planning zal de sloopaannemer eind april 2023 alle werkzaamheden hebben afgerond.

Bouw

In 2022 is gestart met het aanbestedingsproces voor het bouwen van het scholencluster. De aanbesteding is inmiddels afgerond en BM Utiliteit is geselecteerd als bouwer. BM Utiliteit is een onderdeel van BM van Houwelingen en is gespecialiseerd in het realiseren van scholen en zorginstellingen. Samen met de architect en adviseurs is BM Utiliteit momenteel bezig met de bouwvoorbereiding. De verwachting is dat de nieuwbouw eind juni 2023 kan beginnen.

Participatie met omwonenden en andere belanghebbenden

Samen met buurtbewoners, de wijkvereniging, de scholen en kinderopvang hebben we invulling gegeven aan het project IKC Pijnacker Noord. In december 2020 is er een enquête gehouden, om te achterhalen wat men belangrijk vindt. Bekijk hieronder de resultaten van de enquête.

In maart 2021 heeft de gemeente (digitale) informatieavonden georganiseerd over de ruimtelijke kaders. Download de presentatie die is gegeven en download de antwoorden op de meest gestelde vragen van de (digitale) bewonersavonden van begin maart 2021.

Vervolgens zijn er in juli 2021 nog (digitale) informatieavonden georganiseerd over het thema verkeer. U kunt de presentatie die in juli is gegeven downloaden en bekijken, net als de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Marieke van der Heijden - projectleider IKC Pijnacker Noord

Contact

Tijdens het project kunt u met eventuele vragen en/of opmerkingen contact opnemen met Marieke van der Heijden. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 015 en per e-mail: ikcpijnackernoord@pijnacker-nootdorp.nl.