Integrale Kindcentra (IKC) Schatkaart en Casaschool

Plangebied Pijnacker-Noord

Aan de Groen van Prinstererlaan in Pijnacker komen de integrale kindcentra IKC Schatkaart en IKC Casaschool. Naast de benodigde gebouwen voor onderwijs en kinderopvang wordt ook voor het parkeren gezorgd. Op deze pagina informeren we u over de stand van zaken rondom het project.


Stappenplan

Voordat de bouw start, moet er nog veel gebeuren. De volgende stappen gaan we doorlopen:

Programma van eisen > selectie architect > ontwerpen > bestemmingsplan > aanbesteden > omgevingsvergunning > bouwen en inrichten

Op dit moment werken we aan een plan van aanpak en het programma van eisen. In dit programma benoemen we onder andere de (stedenbouwkundige) randvoorwaarden, de technische eisen en een beschrijving van de ruimten die de scholen nodig hebben voor hun (onderwijs)activiteiten. 

De scholen hebben we gevraagd om alvast te benoemen welke ruimten de school nodig heeft voor hun onderwijsactiviteiten, hoe groot die zijn en hun onderlinge relaties. 

Participatie met omwonenden en andere belanghebbenden

In overleg met betrokkenen stelt de gemeente de (stedenbouwkundige) randvoorwaarden op. In dit document beschrijven we de kaders en criteria waaraan de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte (minimaal) aan moeten voldoen. Hierbij valt te denken aan bouwhoogten, beeldkwaliteit, duurzaamheid en het behouden van de bestaande waterstructuur en bomenrij. Maar ook verkeersveiligheid, een belangrijk punt voor alle betrokkenen, wordt bij de uitwerking van de plannen meegenomen. 

In maart 2021 heeft de gemeente (digitale) informatieavonden georganiseerd over de ruimtelijke kaders. Download de presentatie die is gegeven en download de antwoorden op de meest gestelde vragen van de (digitale) bewonersavonden van begin maart 2021.

Vervolgens zijn er in juli 2021 nog (digitale) informatieavonden georganiseerd over het thema verkeer. U kunt de presentatie die in juli is gegeven downloaden en bekijken, net als de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Planning

Het programma van eisen is naar verwachting begin 2021 afgerond. Daarna gaat een architect aan de slag gaat met het maken van een eerste ontwerp.

Meedenken? Meld u aan voor de nieuwsbrief

Wij willen graag samen met u, de wijkvereniging, de scholen en de kinderopvang aan de slag om verder invulling te geven aan het project IKC Pijnacker Noord. Meld u zich aan voor onze digitale nieuwsbrief. Daarin informeren wij u over de voortgang van het project en nodigen we u uit om mee te denken.

Nieuwsbrieven scholenproject Pijnacker-Noord

Hieronder vindt u de nieuwsbrieven die over dit project verschenen zijn:

Marieke van der Heijden - projectleider IKC Pijnacker Noord

Contact

Gedurende de looptijd van het project kunt u met uw vragen en zorgen terecht bij Marieke van der Heijden. Marieke is te bereiken via telefoon 14 015 en per mail ikcpijnackernoord@pijnacker-nootdorp.nl.

Achtergrond

Als gemeente hebben we de plicht om scholen passende gebouwen te leveren. De Casaschool zit nu voor een deel aan de Goudenregensingel en voor een deel in de schoolgebouwen in Koningshof. In 2016 heeft de gemeenteraad besloten om de Casaschool permanent onderdak te geven op de locatie Koningshof. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten om basisschool Schatkaart, peuteropvang Wombat en de Josephschool te ontwikkelen tot een kindcentrum op de huidige plek van de Josephschool. 

Bij nader inzien

Bij de uitwerking van de plannen is gebleken dat de plek van de huidige Josephschool te klein is voor de te verwachte leerlingaantallen in het gecombineerderde IKC. Daarbij is ook gebleken dat de plek in Koningshof niet groot genoeg is voor de Casaschool. Met name de verkeersstudie laat zien dat de ruimtelijke maatregelen die nodig zouden zijn, een te grote impact hebben op de ruimtelijke kwaliteit van de wijk en dat is onwenselijk. Er is daarom gezocht naar een andere plek. Dit is de Groen van Prinstererlaan geworden.

Basisschool Schatkaart zit al op de locatie Groen van Prinstererlaan. Het gebouw is verouderd en aan vervanging toe en wordt in zijn geheel herontwikkeld tot een integraal kindcentrum, waarin onderwijs en opvang wordt geboden. Daarnaast komt hier ook het integrale kindcentrum van de Casaschool.