Nieuwbouw scholen Pijnacker Noord (IKC Schatkaart en Casaschool)

Plangebied Pijnacker-Noord

Op 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad besloten de locatie Groen van Prinstererlaan te (her)ontwikkelen met een kindcentrum Schatkaart en Casaschool. Naast de benodigde gebouwen voor onderwijs en kinderopvang, komt er ook een sportaccommodatie voor het bewegingsonderwijs en wordt voor het parkeren gezorgd. Op deze pagina informeren we u over de stand van zaken rondom het project.


Stand van zaken

De gemeente heeft, in overleg met betrokkenen, de ruimtelijke kaders opgesteld. De ruimtelijke kaders geven onder andere aan waar er gebouwd mag worden, waar er niet gebouwd mag worden, hoe hoog de bebouwing mag zijn en waar ruimte komt voor parkeren, verkeer, groen en water.

De ruimtelijke kaders die zich richten op de bebouwing zijn meegegeven aan de architect. De architect is samen met de scholen aan de slag met het ontwerpen van het schoolgebouw.

Inmiddels is het structuurontwerp gereed. Het structuurontwerp geeft aan waar de gymzaal, de Casaschool en de Schatkaart op de locatie komen. De volgende stap in het ontwerptraject is het maken van een voorlopig ontwerp, waarbij er ook wordt ingegaan op de materialisatie. Het ontwerptraject wordt rond de zomer afgerond, waarna we een bouwer gaan selecteren.

Bestemmingsplan

De ruimtelijke kaders vormen ook de basis voor het bestemmingsplan.  Om de herontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. In dit plan staat juridisch beschreven wat er op een bepaalde plek maximaal kan en mag.

Het definitieve bestemmingsplan is in februari 2022 door de raad vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt 16 maart gepubliceerd en ligt daarna gedurende zes weken ter inzage. Dat is ook de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld. 

Planning

Voordat de bouw start, moet er nog veel gebeuren. De volgende stappen gaan we doorlopen:

Wij streven naar een opening van de scholen bij aanvang van schooljaar 2024-2025. 

Participatie met omwonenden en andere belanghebbenden

Samen met omwonenden, de wijkvereniging, de scholen en kinderopvang hebben we invulling gegeven aan het project IKC Pijnacker Noord. In december 2020 is er een enquête gehouden, om te achterhalen wat men belangrijk vindt. Bekijk hieronder de resultaten van de enquête.

In maart 2021 heeft de gemeente (digitale) informatieavonden georganiseerd over de ruimtelijke kaders. Download de presentatie die is gegeven en download de antwoorden op de meest gestelde vragen van de (digitale) bewonersavonden van begin maart 2021.

Vervolgens zijn er in juli 2021 nog (digitale) informatieavonden georganiseerd over het thema verkeer. U kunt de presentatie die in juli is gegeven downloaden en bekijken, net als de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het project? Meld u dan hieronder aan voor de digitale nieuwsbrief! Via de nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen in het project.

Nieuwsbrieven scholenproject Pijnacker-Noord

Hieronder vindt u de nieuwsbrieven die over dit project verschenen zijn:

Marieke van der Heijden - projectleider IKC Pijnacker Noord

Contact

Gedurende de looptijd van het project kunt u met uw vragen en zorgen terecht bij Marieke van der Heijden. Marieke is te bereiken via telefoon 14 015 en per mail ikcpijnackernoord@pijnacker-nootdorp.nl.