Afvalstoffenheffing

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling van het afval van huishoudens. Dat kost geld. Dit wordt bij inwoners in rekening gebracht via de afvalstoffenheffing. De heffing geldt per perceel.

De hoogte van de afvalstoffenheffing is afhankelijk van het aantal personen in uw huishouding.

  • één persoon: € 300,36
  • twee personen: € 393,24
  • drie of meer personen: € 407,76

Alle particuliere huishoudens moeten afvalstoffenheffing betalen. De heffing geldt per perceel. In sommige gevallen ontvangen niet de bewoners een aanslag, maar de eigenaar van het perceel. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de verhuur van kamers in studentenhuizen.

  • Bent u in de loop van het jaar verhuisd naar een andere gemeente? Dan wordt het bedrag op de aanslag verminderd. Dit is ook het geval als degene op wiens naam de aanslag is verzonden overlijdt.
  • Bent u in de loop van het jaar verhuisd naar een ander perceel binnen de gemeente? U betaalt dan gewoon de afvalstoffenheffing voor het hele jaar. De aanslag verandert niet als u naar een andere woning gaat. U neemt de aanslag dus mee naar uw nieuwe adres.

De achterblijvende bewoners ontvangen voor de rest van het jaar geen nieuwe aanslag. Zij ontvangen het volgende jaar een nieuwe aanslag op basis van de huishoudsamenstelling op 1 januari.

Voor de beoordeling van het aantal bewoners geldt als peildatum 1 januari of de datum waarop u in de loop van het jaar in de gemeente bent komen wonen. Dit betekent dat:

  • de aanslag niet wordt verminderd als het aantal bewoners in de loop van het jaar wijzigt door verhuizing of overlijden;
  • u geen extra aanslag ontvangt als het aantal bewoners in de loop van het jaar omhoog gaat door bijvoorbeeld geboorte of inwoning.

De aanslag gemeentelijke belastingen komt eind februari.