Rioolheffing

Is uw woning of bedrijfsgebouw aangesloten op het riool? Dan betaalt u rioolheffing. Daarmee zorgt de gemeente voor aanleg, onderhoud en vervanging van de riolering.

Tarieven 2020

tot en met 400 m³

€ 228,36

Voor elke 50 m³ boven de 400 m³

€ 23,52

 

Tarieven 2019

tot en met 400 m³

€ 228,36

401 m³ – 450 m³

€ 251,88

451 m³ – 500 m³

€ 275,40

501 m³ – 550 m³

€ 298,92

551 m³ – 600 m³

€ 322,44

601 m³ – 650 m³

€ 345,96

651 m³- 700 m³

€ 369,48

meer dan 700 m³

€ 393,00

 

Tarieven 2018

tot en met 400 m³

€ 238,44

401 m³ – 450 m³

€ 261,96

451 m³ – 500 m³

€ 285,48

501 m³ – 550 m³

€ 309,00

551 m³ – 600 m³

€ 332,52

601 m³ – 650 m³

€ 356,04

651 m³ – 700 m³

€ 379,56

meer dan 700 m³

€ 403,08

 
De gemeente heeft een zorgplicht voor drie zaken op het gebied van water. Doel van de rioolheffing is om geld vrij te maken voor onder meer:
  • de afvoer van afvalwater
  • de afvoer van regenwater
  • het kwaliteitsbeheer van grondwater

U ontvangt een aanslag rioolheffing als u gebruiker bent van een perceel dat direct of indirect afvalwater op de gemeentelijke riolering afvoert. Ook regenwater wordt gezien als afvalwater. De gemeentelijke riolering bestaat niet alleen uit het buizenstelsel onder de grond. Het open water dat bij de gemeente in beheer of onderhoud is hoort daar ook bij.

U krijgt een aanslag rioolheffing voor een heel jaar of vanaf de datum halverwege het jaar dat u in de gemeente komt wonen.
  • Heeft u op uw naam een aanslag ontvangen en verhuist u in de loop van het jaar naar een andere gemeente? Dan wordt de aanslag verminderd. Dit is ook het geval als degene op wiens naam de aanslag is verzonden, in de loop van het jaar overlijdt.
  • Verhuist u in de loop van het jaar naar een ander perceel binnen de gemeente? Dan wordt de aanslag niet verminderd. U neemt dan als het ware de aanslag mee naar het nieuwe perceel.

Ja dat kan. Neem dan eerst contact op met de gemeente. Dat kan telefonisch via 14 015 of per e-mail via info@pijnacker-nootdorp.nl. Eventuele onduidelijkheden kunnen op die manier eenvoudig worden opgehelderd. Komt u er in goed overleg niet uit? Dan kunt u binnen zes weken na de datum op de aanslag bezwaar maken via de Digitale Belastingbalie