Kwijtschelding gemeentelijke belasting

Kunt u de lokale belastingen niet betalen? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor kwijtschelding van een aantal gemeentelijke heffingen. U hoeft deze belasting dan niet te betalen

Is uw inkomen op bijstandsniveau of lager en heeft u weinig vermogen? Dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding. U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor de belastingsoorten afvalstoffenheffing en rioolheffing. Om te bepalen of u kwijtschelding kunt krijgen maken wij een berekening van uw inkomsten en uitgaven. Om deze berekening te kunnen maken vult u een verzoekformulier voor kwijtschelding gemeentelijke belasting in.

U kunt op twee manier kwijtschelding aanvragen:

 • Via de Digitale Belastingbalie. Hiervoor logt u in met DigiD.
 • Via het onderstaande verzoekformulier voor kwijtschelding. Print het verzoekformulier uit en stuur het ingevuld en ondertekend met de benodigde bewijsstukken naar de gemeente Pijnacker-Nootdorp. U mag het formulier met de bijlagen ook e-mailen naar info@pijnacker-nootdorp.nl.

Verzoekformulier voor kwijtschelding

Toelichting op verzoekformulier kwijtschelding 2023

Lukt het niet om het uit te printen? Bel dan met 14 015. Wij kunnen u het formulier toesturen.

 • De laatst ontvangen uitkeringsspecificatie/salarisstrook (ook studiefinanciering).
 • Een beschikking Rijksbelastingdienst (voorlopige teruggave) voor toegekende heffingskorting(en), zorg- en huurtoeslag. Kopieer ook de achterzijde van de beschikking.
 • De laatst ontvangen maandhuurspecificatie van de verhuurder van uw woning.
 • Aflossingsovereenkomst(en) voor schuld(en) (indien van toepassing).
 • Bankafschriften met af- en bijschrijvingen van de laatste twee volle maanden van alle rekeningnummers.
 • Het laatste overzicht van de huidige hypotheekschuld, aflossing en betaalde rente (indien van toepassing).
 • Het volledig kentekenbewijs van de auto (indien van toepassing).
 • Een eventueel financieringscontract van de auto.
 • Een beschikking vanuit de WMO of ziektekostenverzekeraar met betrekking tot de tegemoetkoming in de autokosten (indien van toepassing).
 • Een beschikking van de verlening van een persoonsgebonden budget vanuit de zorgverzekeringswet.
 • Een specificatie van de zorgverzekeringspremie per maand.
 • Als het verzoekformulier voor kwijtschelding niet volledig is ingevuld en/ of als de vereiste bewijsstukken niet zijn bijgevoegd.
 • Als het verzoekformulier voor kwijtschelding niet naar waarheid is ingevuld en/ of als u valse bewijsstukken heeft bijgevoegd.
 • Als u of uw partner voldoende betalingscapaciteit en/of vermogen heeft.
 • Als het aan uzelf te wijten is dat u de aanslag gemeentelijke belastingen niet kunt betalen. Bijvoorbeeld door het niet of niet tijdig aanvragen van een uitkering.
 • Als u ondernemer bent.

Wanneer u dit jaar recht heeft op kwijtschelding, dan bestaat de kans dat u dit volgend jaar ook heeft. De gemeente controleert dit geautomatiseerd op basis van de gegevens van het UWV, de RDW, de Belastingdienst en de BRP. U hoeft het verzoekformulier voor kwijtschelding dan niet ieder jaar opnieuw in te vullen.