Spring naar content

Kopie aanslagbiljet

Bent u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen kwijt? Dan kunt bij de gemeente een kopie van het aanslagbiljet opvragen. Daarop staat ook de WOZ-beschikking vermeld.

U kunt een kopie van het aanslagbiljet makkelijk bekijken en downloaden in de Digitale Belastingbalie. Log in met uw DigiD en klik daarna op Mijn Documenten. Let op: alleen de hoofdbewoner kan inloggen.

Bedrijven loggen in met eHerkenning.