Kopie aanslagbiljet

Bent u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen kwijt? Dan kunt bij de gemeente een kopie van het aanslagbiljet opvragen.

Op het aanslagbiljet vindt u

U kunt een kopie van het aanslagbiljet makkelijk bekijken en downloaden in de Digitale belastingbalie.

Log in met uw DigiD en klik daarna op Mijn Documenten.
Alleen de persoon op wiens naam de belastingaanslag staat, kan inloggen bij de Digitale belastingbalie.

Bedrijven loggen in met eHerkenning.