WOZ-beschikking

WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde van woningen en niet-woningen vast en maakt deze bekend op de aanslag gemeentelijke belastingen. De officiële bekendmaking van deze WOZ-waarde heet WOZ-beschikking.

De WOZ-waarde mag niet veroorzaken dat de gemeenten meer belasting binnen halen dan begroot. Daardoor heeft de gemeente ook geen belang bij een hoge of lage WOZ-waarde. Wij willen, net als u, dat de waarde juist is. Gaan de WOZ-waarden omhoog doordat de verkoopprijzen stijgen, dan moet het belastingtarief omlaag. Het tarief van de Onroerende-zaak belasting voor woningen voor 2019 was 0,0992%. Nu de waarde van woningen zijn gestegen is het tarief gedaald naar 0,0932% zodat wij niet meer belasting binnen halen.

U ontvangt een WOZ-beschikking als u eigenaar bent van een woning en als u eigenaar en/of gebruiker bent van een niet-woning (bijvoorbeeld een bedrijfsruimte, kantoor of winkel). U heeft dan belang bij bij de beschikking omdat diverse belastingen op de WOZ-waarde gebaseerd zijn. De WOZ-beschikking staat vermeld op de aanslag samen met de OZB-aanslag. De aanslag wordt jaarlijks verzonden meestal aan het einde van de maand februari.

In de Digitale Belastingbalie kunt u makkelijk een kopie van de aanslag bekijken en downloaden. Op de aanslag staat uw WOZ-beschikking vermeld. Bedrijven loggen in met e-Herkenning. Wilt u een kopie van de WOZ-beschikking ontvangen dan kan dat via dit online formulier

In de Digitale Belastingbalie vindt u onder ‘Mijn documenten’ ook het WOZ-taxatieverslag.
Heeft u als eigenaar en gebruiker van een bedrijfspand geen e-herkenning? Vraag het taxatieverslag dan aan via info@pijnacker-nootdorp.nl.

De WOZ-waarde van woningen is openbaar. Wilt u weten wat de WOZ-waarde is van uw woning? Of van een andere woning? Zoek dan de WOZ-waarde op via de website www.wozwaardeloket.nl.

De WOZ-waarde van niet-woningen is niet openbaar. U kunt deze WOZ-waarden dus niet raadplegen.

Heeft u niet eerder een aanslag met daarop een WOZ-beschikking ontvangen terwijl u over de WOZ-waarde wel belasting moet betalen of een ander belang heeft? Dan kunt u de gemeente vragen om een WOZ-beschikking. Dit is het geval als:
  • u mede-eigenaar bent en de andere mede-eigenaar heeft aan het begin van het jaar de oorspronkelijke WOZ-beschikking en OZB-aanslag ontvangen
  • u na 1 januari pas eigenaar of gebruiker bent geworden van een woning of niet-woning. Degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar was, heeft namelijk de oorspronkelijke WOZ-beschikking gekregen
  • u erfgenaam bent
  • u huurder bent van een sociale huurwoning. De WOZ-waarde heeft invloed op de maximale huurprijs van een sociale huurwoning. Meer informatie over de invloed van de WOZ-waarde op de huurprijs vindt u op www.rijksoverheid.nl.

De gemeente stelt ieder jaar de WOZ-waarde vast naar de waarde die de betreffende woning of niet-woning heeft rond de waardepeildatum. Voor de WOZ-waarde die u in 2020 ontvangt, geldt dan de waardepeildatum 1 januari 2019.

De WOZ-waarde van woningen komt via modelmatige waardebepaling tot stand, waarbij gebruik wordt gemaakt van de vergelijkingsmethode.Zowel verkoopcijfers als de kenmerken van een woning spelen daarbij een rol. De WOZ-waarde is vaak gelijk aan de marktwaarde, waarbij rekening wordt gehouden met enkele waarderingsvoorschriften. Voor niet-woningen worden andere taxatiemethodieken toegepast. Dit gebeurt omdat niet-woningen in gebruiksfunctie en omvang verschillen en er andere vormen van gegevens beschikbaar zijn, bijvoorbeeld huurprijzen. De WOZ-waarde van niet-woningen is gebaseerd op de uiteindelijke marktwaarde of op de vervangingswaarde.

De waarde wordt vastgesteld naar de staat waarin het object zich bevindt op 1 januari van het (belasting)jaar waarop de WOZ-beschikking betrekking heeft. Op deze manier worden verbouwingen en andere aanpassingen meegenomen in de WOZ-waarde.

Ook voor een woning in aanbouw moet de gemeente een WOZ-waarde vaststellen. Woningen en niet-woningen waarvan de bouw nog niet volledig is voltooid, worden gewaardeerd op basis van hun vervangingswaarde. Daarbij is maatgevend het percentage gereed van bouwwerk op 1 januari van het jaar waarvoor de aanslag is opgelegd.

Wilt u graag een toelichting op uw WOZ-beschikking of denkt u dat er iets niet klopt? Neem dan eerst contact op met de gemeente. Dit kan telefonisch via 14 015 of per e-mail via info@pijnacker-nootdorp.nl.