WOZ-beschikking

WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde van woningen en niet-woningen vast en maakt deze bekend op de aanslag gemeentelijke belastingen. De officiële bekendmaking van deze WOZ-waarde heet WOZ-beschikking.

De WOZ-waarde mag niet veroorzaken dat de gemeenten meer belasting binnen halen dan begroot. Daardoor heeft de gemeente ook geen belang bij een hoge of lage WOZ-waarde. Wij willen, net als u, dat de waarde juist is.

Gaan de WOZ-waarden omhoog doordat de verkoopprijzen stijgen? Dan moet het belastingtarief omlaag. Het tarief van de Onroerende-zaak belasting voor woningen voor 2020 was 0,0932%. Nu de waarde van woningen zijn gestegen is het tarief gedaald naar 0,0895%. Zo halen wij niet meer belasting binnen dan nodig.

Bent u eigenaar van een woning of bent u eigenaar en/of gebruiker van een niet-woning (bijvoorbeeld een bedrijfsruimte, kantoor of winkel)? Dan krijgt u een WOZ-beschikking.

De WOZ-beschikking staat vermeld op de aanslag samen met de OZB-aanslag. De aanslag wordt jaarlijks verzonden, meestal aan het einde van de maand februari.

In de Digitale Belastingbalie kunt u makkelijk een kopie van de aanslag bekijken en downloaden. Op de aanslag staat uw WOZ-beschikking vermeld. In de Digitale Belastingbalie vindt u onder ‘Mijn documenten’ ook het WOZ-taxatieverslag. U logt in met DigiD.

Bedrijven loggen in met e-Herkenning. Heeft u als eigenaar en gebruiker van een bedrijfspand geen e-herkenning? Vraag het taxatieverslag dan aan via info@pijnacker-nootdorp.nl.

De WOZ-waarde van woningen is openbaar. Wilt u weten wat de WOZ-waarde is van uw woning? Of van een andere woning? Zoek dan de WOZ-waarde op via de website www.wozwaardeloket.nl.

De WOZ-waarde van niet-woningen is niet openbaar. U kunt deze WOZ-waarden dus niet raadplegen.

Heeft u niet eerder een aanslag met daarop een WOZ-beschikking ontvangen, terwijl u over de WOZ-waarde wel belasting moet betalen of een ander belang heeft? Dan kunt u de gemeente vragen om een WOZ-beschikking. Dit is het geval als:

  • u mede-eigenaar bent en de andere mede-eigenaar heeft aan het begin van het jaar de oorspronkelijke WOZ-beschikking en OZB-aanslag ontvangen;
  • u na 1 januari pas eigenaar of gebruiker bent geworden van een woning of niet-woning. Degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar was, heeft namelijk de oorspronkelijke WOZ-beschikking gekregen;
  • u erfgenaam bent;
  • u huurder bent van een sociale huurwoning. De WOZ-waarde heeft invloed op de maximale huurprijs van een sociale huurwoning. Meer informatie over de invloed van de WOZ-waarde op de huurprijs vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Wilt u een WOZ-beschikking aanvragen dan kan dat via het online formulier.

De gemeente stelt ieder jaar de WOZ-waarde vast naar de waarde die de betreffende woning of niet-woning heeft rond de waardepeildatum. De waardepeildatum ligt altijd een jaar vóór het belastingjaar. Voor de WOZ-waarde die u in 2021 ontvangt, geldt dan de waardepeildatum 1 januari 2020.

De WOZ-waarde van woningen komt via modelmatige waardebepaling tot stand, waarbij gebruik wordt gemaakt van de vergelijkingsmethode.Zowel verkoopcijfers als de kenmerken van een woning spelen daarbij een rol. De WOZ-waarde is vaak gelijk aan de marktwaarde, waarbij rekening wordt gehouden met enkele waarderingsvoorschriften. Voor niet-woningen worden andere taxatiemethodieken toegepast. Dit gebeurt omdat niet-woningen in gebruiksfunctie en omvang verschillen en er andere vormen van gegevens beschikbaar zijn, bijvoorbeeld huurprijzen. De WOZ-waarde van niet-woningen is gebaseerd op de uiteindelijke marktwaarde of op de vervangingswaarde.

De waarde wordt vastgesteld naar de staat waarin het object zich bevindt op 1 januari van het (belasting)jaar waarop de WOZ-beschikking betrekking heeft. Op deze manier worden verbouwingen en andere aanpassingen meegenomen in de WOZ-waarde.

Ook voor een woning in aanbouw moet de gemeente een WOZ-waarde vaststellen. De gemeente dient bij woningen in aanbouw uit te gaan van de grondwaarde en de bouwkosten die gemaakt zijn en dus niet van verkoopprijzen van in aanbouw zijnde woningen. Voor de bouwkosten wordt gekeken naar de totale bouwkosten van de woning. Deze totale bouwkosten worden vermenigvuldigd met een voortgangspercentage van de bouw. Voor belastingjaar 2021 is de voortgang van de bouw op 1 januari 2021 bepalend.  Als uw woning bijvoorbeeld op 1 januari 2021 voor 40% is gebouwd is de waarde de grondwaarde plus 40% van de bouwkosten.

De gemeente is verplicht gegevens vast te leggen over de gebruikssituatie van alle niet-woningen. De gegevens worden gebruikt om te bepalen aan wie de aanslagen OZB en rioolheffing moet worden opgelegd. Als u eigenaar bent van een niet-woning dan kunt u dit doorgeven door middel van dit online formulier via DigiD 

Wilt u graag een toelichting op uw WOZ-beschikking of denkt u dat er iets niet klopt? Neem dan eerst contact op met de gemeente. Dit kan telefonisch via 14 015 of per e-mail via info@pijnacker-nootdorp.nl.