Belastingen, bezwaar maken

Bent u het niet eens met een aanslag? Of met de vastgestelde WOZ-waarde? Dan kunt u hier natuurlijk bezwaar tegen maken. Maar ga eerst eens met ons in gesprek over eventuele problemen. Soms biedt dit een oplossing zonder dat u de bezwaarprocedure moet doorlopen.

Komt u er in goed overleg niet uit en wilt u formeel bezwaar maken? Doe dit dan binnen zes weken na de dagtekening op de aanslag.

Heeft u vragen over de WOZ-waarde van uw woning of niet-woning? Neem dan  telefonisch contact op via 14015. Of stuur een e-mail naar info@pijnacker-nootdorp.nl.

Heeft u vragen over de

  • OZB,
  • rioolheffing,
  • afvalstoffenheffing,
  • hondenbelasting of
  • toeristenbelasting?

Neem dan  telefonisch contact op via 14015. Of stuur een e-mail naar info@pijnacker-nootdorp.nl.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking of  een belastingaanslag doet u in de Digitale belastingbalie. Log daar in met DigiD, of met eHerkenning als bedrijf.

Let op: Als u bezwaar maakt tegen de WOZ-beschikking, dan maakt u vanzelf ook bezwaar tegen de OZB-aanslag die de WOZ-waarde als grondslag heeft. U hoeft dus tegen de OZB-aanslag niet afzonderlijk bezwaar te maken. De wettelijke datum voor het afhandelen van WOZ-bezwaarschriften ligt op 31 december van het betreffende jaar. Natuurlijk doen we ons best om uw bezwaar eerder te beoordelen. Op het moment dat uw bezwaarschrift door ons is beoordeeld krijgt u bericht van ons.

De wettelijke datum voor het afhandelen van WOZ-bezwaarschriften ligt op 31 december van het betreffende jaar. Natuurlijk doen we ons best om uw bezwaar eerder te beoordelen. Op het moment dat uw bezwaarschrift door ons is beoordeeld krijgt u bericht van ons.

Jazeker. Stuur dan een brief naar:

Gemeente Pijnacker-Nootdorp t.a.v. de heffingsambtenaar, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker

In uw bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

  • uw naam en adres
  • tegen welke aanslag u bezwaar maakt
  • waarom u een bezwaarschrift indient
  • uw handtekening

Maakt u namens iemand anders bezwaar? Vermeld dan ook namens wie u dit doet en stuur een ondertekende machtiging mee waaruit blijkt dat u gemachtigd bent om bezwaar te maken.

Er zijn steeds meer commerciële bureaus die aanbieden om kosteloos voor u bezwaar te maken tegen uw WOZ-waarde. Dat mag. Maar zelf een bezwaar indienen is makkelijker, sneller en scheelt veel kosten. De gemeente moet namelijk een vergoeding aan deze bureaus betalen die kan oplopen tot ruim € 700,- per bezwaarschrift. Indirect betaalt u dus alsnog mee, want die kosten berekent de gemeente door via het OZB-tarief.

Via de Digitale belastingbalie kunt u het WOZ-taxatieverslag raadplegen. Dit kan ook op MijnOverheid.nl. Ga dan, nadat u bent ingelogd met uw DigiD, naar Persoonlijke gegevens en klik op WOZ. Bedrijven kunnen niet terecht op MijnOverheid.nl. Op het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarden van andere woningen raadplegen.