Klimaatbestendig Klapwijk

De gemeente is in november 2020 gestart met de rioolvervanging, plaatselijke ophoging en herinrichting van de openbare ruimte in Klapwijk. Tegelijkertijd willen we de wijk klimaatbestendig maken: voorbereid op een klimaat met meer en heviger regenbuien en lange droge periodes.

Nieuwsbrief Klapwijk

In de nieuwe editie van de nieuwsbrief zijn een aantal dingen vernieuwd. In plaats van afzonderlijke nieuwsbrieven over Klimaatbestendig en Aardgasvrij, ontvangt u vanaf nu één gezamenlijke nieuwsbrief. We werken er naar toe dat deze twee projecten zoveel mogelijk samen optrekken, zowel in voorbereiding als in uitvoering.

De nieuwsbrief verschijnt iedere zes weken en bestaat uit twee versies. De papieren versie bevat de hoogtepunten van de digitale nieuwsbrief. Deze versie ontvangt u per post. In de digitale versie gaan we dieper in op de artikelen en kunnen we u voorzien van extra informatie en handige links. Zo blijft u goed geïnformeerd over de lopende projecten in Klapwijk. 

Planning

  • 2018 – 2019: Visie wijk. Samen met de bewoners hebben we een visie voor de hele wijk gemaakt. 
  • 2019 – 2025: Ontwerp per buurt. Samen met bewoners maken we per buurt een ontwerp.  
  • 2020 – 2027: Uitvoering per buurt. Nadat een buurtontwerp klaar is, starten we per buurt met de herinrichting.  

Fase 1

Het ontwerp voor fase 1 is afgerond. In november start aannemer Gebr. Van Kessel met de uitvoering. Om de wijk leefbaar te houden is de eerste fase verdeeld in werkvakken. Een omgevingsmanager van de aannemer informeert bewoners over de voortgang van de uitvoering. De volgende straten maken deel uit van deze fase: Freule Wttewaall van Stoetwegensingel, Riek Kuiperssingel, Caro van Eycklaan, Corry Vonklaan, Fien de la Marstraat, Beppie Nooijstraat, Rosa Spierstraat, Maartje Offerstraat en het noordelijk deel van het Vrouwenrecht.

Fasering Klimaatbestendig Klapwijk december 2020
Fasering Klimaatbestendig Klapwijk

Wijkpark

Afgelopen zomer presenteerden wij u het eerste ontwerp van het nieuwe Wijkpark. In het park stonden borden met doorkijkjes vanuit alle richtingen. Zo gaven wij u een zo goed mogelijk beeld van hoe het park eruit zou kunnen zien. Via www.klimaatbestendigklapwijk.nl was alle informatie terug te vinden. Via deze website en per e-mail heeft u de mogelijkheid om te reageren op het ontwerp.

Van ontwerp naar uitvoering

Alle binnengekomen reacties en opmerkingen zijn verzameld. Over het thema parkeren zijn de meeste vragen gesteld. Nog niet voor iedereen was duidelijk of hetzelfde aantal parkeerplekken terug zou komen in het nieuwe ontwerp.

Het ontwerp is aan de hand van de binnengekomen reacties daarom op een aantal punten aangepast. Het aangepaste ontwerp zal rond de zomer worden voorgelegd aan het college. Zodra het ontwerp is vastgesteld zullen wij dit ontwerp en de nota van beantwoording met u delen.

In het najaar zullen de eerste voorbereidingen worden getroffen voor de aanleg van de Urban Waterbuffer. In 2022 starten we met de uitvoering van het nieuwe Wijkpark.

Heeft u een vraag? 

Stuur een e-mail naar klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl