Klimaatbestendig Klapwijk

De gemeente is in november 2020 gestart met de rioolvervanging, plaatselijke ophoging en herinrichting van de openbare ruimte in Klapwijk. Tegelijkertijd willen we de wijk klimaatbestendig maken: voorbereid op een klimaat met meer en heviger regenbuien en lange droge periodes.

Definitief ontwerp van het Wijkpark

Afgelopen zomer heeft het college het ontwerp van het nieuwe Wijkpark vastgesteld. Het ontwerp is daarmee afgerond. In het najaar zullen de eerste voorbereidingen worden getroffen voor de aanleg van de Urban Waterbuffer. In 2022 starten we met de uitvoering van het nieuwe Wijkpark.

Het ontwerp

In de zomer van 2020 presenteerde de gemeente het voorlopig ontwerp van het Wijkpark. In het park stonden borden met doorkijkjes vanuit alle richtingen. Zo gaven wij u een zo goed mogelijk beeld van hoe het park eruit zou kunnen zien. Via www.klimaatbestendigklapwijk.nl was alle informatie terug te vinden. U had de gelegenheid om te reageren op dit ontwerp.

Aan de hand van de binnengekomen reacties is dit ontwerp op een aantal punten aangepast. Het aangepaste ontwerp is vastgesteld door het college en daarmee definitief. Het definitieve ontwerp en een overzicht van de binnengekomen reacties (de nota van beantwoording) op het voorlopig ontwerp kunt u bekijken op www.klimaatbestendigklapwijk.nl/wijkpark.

De eerste Fase is afgerond

Een jaar nadat de eerste schop de grond in ging, is de herinrichting van de eerste fase nu afgerond. Mooi volgens planning. Aannemer Gebr. Van Kessel heeft deze buurt in Klapwijk voorzien van nieuwe riolering, de grond lokaal opgehoogd en de straten weer voorzien van nieuwe bestrating en groen. Tijdens de herinrichting is ruimte gereserveerd in de ondergrond voor een eventueel warmtenet. Zo kan ook dit deel van Klapwijk met weinig inspanning overgaan op aardwarmte.

Planning van de herinrichting

  • 2018 – 2019: Visie wijk. Samen met de bewoners hebben we een visie voor de hele wijk gemaakt. 
  • 2019 – 2025: Ontwerp per buurt. Samen met bewoners maken we per buurt een ontwerp.  
  • 2020 – 2027: Uitvoering per buurt. Nadat een buurtontwerp klaar is, starten we per buurt met de herinrichting.  

Heeft u een vraag? 

Stuur een e-mail naar klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl 

Fasering Klimaatbestendig Klapwijk december 2020
Fasering Klimaatbestendig Klapwijk