Klimaatbestendig Klapwijk

De gemeente is in november 2020 gestart met de rioolvervanging, plaatselijke ophoging en herinrichting van de openbare ruimte in Klapwijk. Tegelijkertijd maken we de wijk klimaatbestendig: voorbereid op een klimaat met meer en heviger regenbuien en lange droge periodes.

Definitief ontwerp fase 2 en 3

Het definitief ontwerp van fase 2 en 3 is af en vastgesteld door het college en daarmee definitief. Het definitieve ontwerp kunt u bekijken op www.klimaatbestendigklapwijk.nl/fase-2-en-3.

De speelvoorziening van het buurtpark Freule van Dorthsingel worden in samenspraak met de kinderen en bewoners op een later moment gekozen.

De ophoging van de straten wordt momenteel nog uitgewerkt door het bouwteam (samenwerking tussen de gemeente en aannemer Gebr. Van Kessle). De bewoners worden hier later over geïnformeerd.

In de ondergrond is rekening gehouden met de eventuele aanleg van een warmtenet. Lees meer over Aardgasvrij Klapwijk.

Planning Klimaatbestendig Klapwijk

  • 2018 – 2019: Visie Klimaatbestendig Klapwijk vastgesteld met bewoners 
  • 2020 – 2021: Uitvoering Fase 1
  • 2022 – 2023: Uitvoering wijkpark en aanleg Urban Waterbuffer
  • Eind 2023: Start uitvoering fase 3 (rioolvervanging en ophoging) met tijdelijke bestrating
  • Eind 2024: Start uitvoering fase 2 (rioolvervanging en ophoging) met tijdelijke bestrating
  • Definitieve bestrating en groenwerkzaamheden
  • 2025 – 2026: Uitvoering fase 4
  • 2026 – 2027: Uitvoering fase 5
  • 2027 – 2028: Uitvoering fase 6
Fasering Klimaatbestendig Klapwijk

Ons klimaat is aan het veranderen. Hevigere korte regenbuien en langere droge perioden komen steeds regelmatiger voor. Grote hoeveelheden regenwater moeten in een korte tijd snel afgevoerd kunnen worden. Straten staan soms blank omdat het riool in uw wijk de piekbelasting niet meer aan kan. In droge perioden moet de bodem juist nat blijven zodat de veenbodem niet verder zakt. Het groen in de buurt heeft het zwaar omdat er in de zomer watertekort is. Deze factoren vragen om een andere aanpak van regenwater en bodemproblematiek. Een klimaatbestendige woonomgeving kan deze nieuwe klimaatomstandigheden wel aan.

Een klimaatbestendige wijk is een woonomgeving die ingericht is, en anticipeert, op de gevolgen van het veranderende klimaat. De openbare ruimte wordt klimaatbestendig ingericht, maar om de waterproblemen te verhelpen is het belangrijk dat ook privétuinen klimaatbestendig worden. De gemeente vragen bewoners om privétuinen groener in te richten en regenwater op te vangen.

Tips voor een groene en watervriendelijke tuin

Heeft u een vraag over het project Klimaatbestendig Klapwijk? 

Kijk op www.klimaatbestendigklapwijk.nl voor meer informatie. Heeft u u daarna nog vragen? Stuur dan een e-mail naar klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl