Klimaatbestendig Klapwijk

De gemeente is in november 2020 gestart met de rioolvervanging, plaatselijke ophoging en herinrichting van de openbare ruimte in Klapwijk. Tegelijkertijd willen we de wijk klimaatbestendig maken: voorbereid op een klimaat met meer en heviger regenbuien en lange droge periodes.

Nieuwsbrief Klapwijk

In de nieuwe editie van de nieuwsbrief zijn een aantal dingen vernieuwd. In plaats van afzonderlijke nieuwsbrieven over Klimaatbestendig en Aardgasvrij, ontvangt u vanaf nu één gezamenlijke nieuwsbrief. We werken er naar toe dat deze twee projecten zoveel mogelijk samen optrekken, zowel in voorbereiding als in uitvoering.

De nieuwsbrief verschijnt iedere zes weken en bestaat uit twee versies. De papieren versie bevat de hoogtepunten van de digitale nieuwsbrief. Deze versie ontvangt u per post. In de digitale versie gaan we dieper in op de artikelen en kunnen we u voorzien van extra informatie en handige links. Zo blijft u goed geïnformeerd over de lopende projecten in Klapwijk. 

Definitief ontwerp van het Wijkpark

Afgelopen zomer heeft het college het ontwerp van het nieuwe Wijkpark vastgesteld. Het ontwerp is daarmee afgerond. In het najaar zullen de eerste voorbereidingen worden getroffen voor de aanleg van de Urban Waterbuffer. In 2022 starten we met de uitvoering van het nieuwe Wijkpark.

Het ontwerp

In de zomer van 2020 presenteerde de gemeente het voorlopig ontwerp van het Wijkpark. In het park stonden borden met doorkijkjes vanuit alle richtingen. Zo gaven wij u een zo goed mogelijk beeld van hoe het park eruit zou kunnen zien. Via www.klimaatbestendigklapwijk.nl was alle informatie terug te vinden. U had de gelegenheid om te reageren op dit ontwerp.

Aan de hand van de binnengekomen reacties is dit ontwerp op een aantal punten aangepast. Het aangepaste ontwerp is vastgesteld door het college en daarmee definitief. Het definitieve ontwerp en een overzicht van de binnengekomen reacties (de nota van beantwoording) op het voorlopig ontwerp kunt u bekijken op www.klimaatbestendigklapwijk.nl/wijkpark.

De eerste Fase

In november is aannemer Gebr. Van Kessel gestart met de uitvoering van de eerste fase. Om de wijk leefbaar te houden is de eerste fase verdeeld in werkvakken. Een omgevingsmanager van de aannemer informeert bewoners over de voortgang van de uitvoering. De volgende straten maken deel uit van deze fase: Freule Wttewaall van Stoetwegensingel, Riek Kuiperssingel, Caro van Eycklaan, Corry Vonklaan, Fien de la Marstraat, Beppie Nooijstraat, Rosa Spierstraat, Maartje Offerstraat en het noordelijk deel van het Vrouwenrecht.

Planning van de herinrichting

  • 2018 – 2019: Visie wijk. Samen met de bewoners hebben we een visie voor de hele wijk gemaakt. 
  • 2019 – 2025: Ontwerp per buurt. Samen met bewoners maken we per buurt een ontwerp.  
  • 2020 – 2027: Uitvoering per buurt. Nadat een buurtontwerp klaar is, starten we per buurt met de herinrichting.  

Heeft u een vraag? 

Stuur een e-mail naar klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl 

Fasering Klimaatbestendig Klapwijk december 2020
Fasering Klimaatbestendig Klapwijk