Klimaatbestendig Klapwijk

De gemeente start in 2020 met de rioolvervanging, ophoging en herinrichting van de openbare ruimte in Klapwijk. Tegelijkertijd willen we de wijk klimaatbestendig maken: voorbereid op een klimaat met meer en heviger regenbuien en lange droge periodes.

Het jaar 2020 heeft door het coronavirus een andere wending gekregen. Team Klimaatbestendig Klapwijk werkt achter de (digitale) schermen zo goed mogelijk door. In de zevende digitale nieuwsbrief leest u over de huidige ontwikkelingen binnen het project Klimaatbestendig Klapwijk. 

Planning

  • 2018 – 2019: Visie wijk. Samen met de bewoners hebben we een visie voor de hele wijk gemaakt. 
  • 2019 – 2025: Ontwerp per buurt. Samen met bewoners maken we per buurt een ontwerp.  
  • 2020 – 2027: Uitvoering per buurt. Nadat een buurtontwerp klaar is, starten we per buurt met de herinrichting.  

Fase 1

Op dit moment wordt het ontwerp  voor fase 1 afgerond en is aannemer Gebr. Van Kessel achter de schermen gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden. De volgende straten maken deel uit van deze fase: Freule Wttewaall van Stoetwegensingel, Riek Kuiperssingel, Caro van Eycklaan, Corry Vonklaan, Fien de la Marstraat, Beppie Nooijstraat, Rosa Spierstraat, Maartje Offerstraat en het noordelijk deel van het Vrouwenrecht.

Wijkpark

Voor het Wijkpark aan de Hadewijchlaan/Marga KlompĂ©laan is een eerste ontwerp gemaakt. Dat kunt u binnenkort op panelen in het Wijkpark zelf bekijken. Dus we nodigen u uit om daar deze zomer eens een wandelingetje te maken. En te reageren, want we zijn benieuwd naar uw reactie! Een korte toelichting en sfeerbeelden vindt u op onze website www.klimaatbestendigklapwijk.nl.

Heeft u een vraag? 

Stuur een e-mail naar klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl