Klimaatbestendig Klapwijk

De gemeente is in november 2020 gestart met de rioolvervanging, plaatselijke ophoging en herinrichting van de openbare ruimte in Klapwijk. Tegelijkertijd maken we de wijk klimaatbestendig: voorbereid op een klimaat met meer en heviger regenbuien en lange droge periodes.

Definitief ontwerp fase 2 en 3

Het definitief ontwerp van fase 2 en 3 is af en vastgesteld door het college en daarmee definitief. Het definitieve ontwerp kunt u bekijken op www.klimaatbestendigklapwijk.nl/fase-2-en-3.

Veel bewoners hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om te reageren op het ontwerp. De reacties zijn beoordeeld en een aantal hebben geleid tot aanpassingen van het ontwerp. Hier vindt u het overzicht van de binnengekomen reacties op het voorlopig ontwerp en de beantwoording.

De aanpassingen die zijn doorgevoerd in het definitief ontwerp zijn:

 • Het ontwerp van de Hannie Schaftsingel en Reina Prinsen Geerligssingel is aangepast naar de huidige wegindeling met haakse parkeervakken aan de singelzijde. De inrichting is klimaatbestendig.
 • Voor de kwaliteit van de buitenruimte zijn de elzen in de Freule van Dorthsingel en de Etty Hillesumsingel van grote waarde. Helaas moeten ze, vanwege de ondergrondse rioolwerkzaamheden, worden gekapt. Op dezelfde plaats worden nieuwe bomen geplaatst, die rekening houden met de naastgelegen parkeerfuncties. Er zal nog een keer goed worden gekeken naar de mogelijkheden, maar ook de risico’s van het laten staan van één of een paar kastanjes in deze straten.
 • De bestaande huisvuilaanbiedplaats ter hoogte van Vrouwenrecht 64 is in het ontwerp toegevoegd.
 • Vervallen mindervalidenparkeerplaatsen worden ingericht als reguliere parkeerplaatsen.
 • Bestaande mindervalidenparkeerplaatsen en oplaadplaatsen zijn weergegeven in het ontwerp.
 • Twee parkeerplaatsen zijn vervallen: de parkeerplaats ter hoogte van bestaande uitrit Reina Prinsen Geerligssingel 1 en de parkeerplaats tegenover Vrouwenrecht 10.
 • Tuindeuren die uitkomen op zijstraten worden voorzien van klinkerbestrating in plaats van grasbetontegels.
 • De verharding richting de achteringang van de fysiopraktijk bij de speelplek Etty Hillesumsingel wordt voorzien van klinkerverharding. De afwateringsgoot is verlegd.
 • De nieuwe haakse parkeervakken (parkeerkoffers) van het wijkpark zijn duidelijker

Vervolg fase 2 en 3

De ontwerpen van fase 2 en 3 zijn gecombineerd, omdat deze straten veel op elkaar lijken. De twee fases zijn gespiegeld. De uitvoering van deze fases is wél gescheiden:

 • Fase 2 – uitvoering in 2023 – 2024
 • Fase 3 – uitvoering in 2024 – 2025

De ophoging van de straten wordt momenteel nog uitgewerkt door het bouwteam (samenwerking tussen de gemeente en aannemer Gebr. Van Kessel). De bewoners worden hier later over geïnformeerd.

De speelvoorzieningen van de buurtparken (Etty Hillesumsingel en Freule van Dorthsingel) worden in samenspraak met de kinderen en bewoners op een later moment gekozen.

Planning Klimaatbestendig Klapwijk

 • 2018 – 2019: Visie Klimaatbestendig Klapwijk vastgesteld met bewoners 
 • 2020 – 2021: Uitvoering Fase 1
 • November 2021: Start voorbereidingswerkzaamheden wijkpark
 • Oktober 2022: Start vervolgwerkzaamheden wijkpark
 • 2020 – 2028: Uitvoering per buurt. Nadat een buurtontwerp klaar is, starten we per buurt met de herinrichting. 
Fasering Klimaatbestendig Klapwijk

Ons klimaat is aan het veranderen. Hevigere korte regenbuien en langere droge perioden komen steeds regelmatiger voor. Grote hoeveelheden regenwater moeten in een korte tijd snel afgevoerd kunnen worden. Straten staan soms blank omdat het riool in uw wijk de piekbelasting niet meer aan kan. In droge perioden moet de bodem juist nat blijven zodat de veenbodem niet verder zakt. Het groen in de buurt heeft het zwaar omdat er in de zomer watertekort is. Deze factoren vragen om een andere aanpak van regenwater en bodemproblematiek. Een klimaatbestendige woonomgeving kan deze nieuwe klimaatomstandigheden wel aan.

Een klimaatbestendige wijk is een woonomgeving die ingericht is, en anticipeert, op de gevolgen van het veranderende klimaat. De openbare ruimte wordt klimaatbestendig ingericht, maar om de waterproblemen te verhelpen is het belangrijk dat ook privétuinen klimaatbestendig worden. De gemeente vragen bewoners om privétuinen groener in te richten en regenwater op te vangen.

Tips voor een groene en watervriendelijke tuin

Heeft u een vraag over het project Klimaatbestendig Klapwijk? 

Kijk op www.klimaatbestendigklapwijk.nl voor meer informatie. Heeft u u daarna nog vragen? Stuur dan een e-mail naar klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl