Klimaatbestendig Klapwijk

De gemeente is in november 2020 gestart met de rioolvervanging, plaatselijke ophoging en herinrichting van de openbare ruimte in Klapwijk. Tegelijkertijd willen we de wijk klimaatbestendig maken: voorbereid op een klimaat met meer en heviger regenbuien en lange droge periodes.

Het jaar 2020 heeft door het coronavirus een andere wending gekregen. Team Klimaatbestendig Klapwijk werkt achter de (digitale) schermen zo goed mogelijk door. In de negende digitale nieuwsbrief leest u over de huidige ontwikkelingen binnen het project Klimaatbestendig Klapwijk. 

Planning

  • 2018 – 2019: Visie wijk. Samen met de bewoners hebben we een visie voor de hele wijk gemaakt. 
  • 2019 – 2025: Ontwerp per buurt. Samen met bewoners maken we per buurt een ontwerp.  
  • 2020 – 2027: Uitvoering per buurt. Nadat een buurtontwerp klaar is, starten we per buurt met de herinrichting.  

Fase 1

Het ontwerp voor fase 1 is afgerond. In november start aannemer Gebr. Van Kessel met de uitvoering. Om de wijk leefbaar te houden is de eerste fase verdeeld in werkvakken. Een omgevingsmanager van de aannemer informeert bewoners over de voortgang van de uitvoering. De volgende straten maken deel uit van deze fase: Freule Wttewaall van Stoetwegensingel, Riek Kuiperssingel, Caro van Eycklaan, Corry Vonklaan, Fien de la Marstraat, Beppie Nooijstraat, Rosa Spierstraat, Maartje Offerstraat en het noordelijk deel van het Vrouwenrecht.

Fasering Klimaatbestendig Klapwijk december 2020
Fasering Klimaatbestendig Klapwijk

Wijkpark

Afgelopen zomer heeft u de borden in het wijkpark vast zien staan. Hier stond het eerste ontwerp voor het nieuwe park op, met doorkijkjes van alle richtingen. Zo wilden we u een zo goed mogelijk beeld geven van hoe het park eruit zou kunnen zien. Ook op www.klimaatbestendigklapwijk.nl was alle informatie terug te vinden. Via deze website en per e-mail heeft u hierop kunnen reageren. Wij hebben een aantal reacties ontvangen en zijn hiermee aan de slag gegaan.

Parkeren is het onderwerp waar de meeste vragen en opmerkingen over zijn binnengekomen. Zo was het niet voor iedereen duidelijk dat hetzelfde aantal parkeervakken terug zou komen. Dit zullen we anders en duidelijker in het ontwerp opnemen. We verwachten u begin 2021 het aangepaste ontwerp te laten zien!

Heeft u een vraag? 

Stuur een e-mail naar klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl