Aardgasvrij Klapwijk

Heel Nederland moet uiteindelijk (in 2050) van het aardgas af zijn. Hoe we dat gaan doen is een puzzel waar geen standaard oplossing voor is. Om ervaring en zo ook kennis op te doen, ondersteunt de landelijke overheid gemeenten die serieus aan de slag willen gaan. Het Rijk heeft een bijdrage geleverd van ruim € 7,5 miljoen om de wijk Klapwijk in Pijnacker de komende jaren van het aardgas af te halen.

Onlangs zijn we van start gegaan met Aardgasvrij Klapwijk en daarom informeren wij u graag over de inmiddels gezette stappen en de stappen die nog zullen volgen. In de digitale nieuwsbrief Aardgasvrij Klapwijk leest u daar meer over.

Planning

Begin 2021: aan de slag met twee werkgroepen

Dit project doen we samen. Uiteindelijk bepaalt u zelf of u meedoet. Samen met bewoners zijn wij daarom twee werkgroepen gestart.

Werkgroep 1: participatievorm
We willen u graag informeren, met u in gesprek en u meenemen in de stappen die we zetten. Bewoners denken mee over de participatievorm tijdens Aardgasvrij Klapwijk.

Werkgroep 2: acceptabel warmtesysteem
We gaan voor haalbaar en betaalbaar warmtesysteem. Bewoners denken mee over de randvoorwaarden van een acceptabel warmtesysteem.

Tweede kwartaal: informatie warmtesyteem

Zodra wij klaar zijn met onderzoek naar wat er kan qua warmtesysteem, gaan wij u daarover informeren. Dat zal, volgens planning, in het 1e en 2e kwartaal van 2021 zijn.

Derde kwartaal: maatwerk per woning

Vervolgens is er maatwerk per woning nodig: om te bepalen wat er moet in de verschillende woningtypen. We gaan letterlijk de wijk in!

Vierde kwartaal: aanbod warmtesysteem

Daaruit rolt vervolgens in het derde of vierde kwartaal van 2021 het aanbod. Het is aan u om op het aanbod te reageren.

Eind 2021: gaat we het doen of niet?

Zijn er genoeg bewoners enthousiast? Eind van het jaar nemen we de beslissing.

Heeft u een vraag?

Stuur een e-mail naar klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl