Aardgasvrij Klapwijk

Nederland heeft als doelstelling om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Dit is vastgelegd in het klimaatakkoord. Voor bijna iedereen in Nederland heeft dat directe gevolgen, want de meeste huizen worden verwarmd met aardgas. En bij verbranding van aardgas komt CO2 vrij. Bovendien koken veel mensen op aardgas en wordt ook tapwater verwarmd met aardgas. We zullen dus op zoek moeten naar andere – duurzamere – energiebronnen om onze gebouwen warm te houden.

Gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft voor Klapwijk een Rijksbijdrage van ruim 7 miljoen ontvangen uit het Programma Aardgasvrije Wijken. Door deze bijdrage is er een aantrekkelijk aanbod voor inwoners gemaakt. Inwoners van Klapwijk kunnen zich aan gaan sluiten op een warmtenet.

Blijf op de hoogte

Op de website metenergieaandeslag.nu vindt u alle recente informatie over Aardgasvrij Klapwijk. Informatie over het warmtenet leest u op www.warmtenetklapwijk.nl. Inwoners van warmtenet fase A kunnen een informatieve webinar van 11 mei 2023 terugkijken via YouTube.

Keukentafelgesprekken en inloopmomenten

Woont u in warmtenet fase A en wilt u zich aanmelden voor een keukentafelgesprek? Ga naar www.warmtenetklapwijk.nl en meld u aan. Ook kunt u sinds 17 mei 2023 gebruik maken van de wekelijke inloopmomenten op woensdagmiddag van 15:00 uur tot 19:00 uur in de Ontmoetingskerk.

Vragen

“Wat moet er in mijn huis veranderen om aardgasvrij te worden en wat gaat dat mij kosten?” 

Terechte vragen die door bewoners uit Klapwijk vaak worden gesteld. Deze vragen worden door HVC beantwoord in een persoonlijk keukentafelgesprek op het moment dat uw deel van de wijk aan de beurt is. Zij gaan maatwerk toepassen om het aanbod goed aan te laten sluiten bij individuele situaties. Voor een aantal voorbeelden kunt u kijken op www.warmtenetklapwijk.nl.

Heeft u een vraag?

Stuur een e-mail naar klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl.