Aardgasvrij Klapwijk

In 2050 is Nederland verplicht om geen aardgas meer te gebruiken. Voor Klapwijk zijn verschillende oplossingen onderzocht. De meest betaalbare oplossing voor Klapwijk is een warmtenet. De warmte komt dan van een lokale aardwarmtebron. Een deelnamepercentage van 50% is noodzakelijk om het warmtenet technisch mogelijk te maken.

Waar staan we nu?

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp met warmtebedrijf HVC het warmtenet uitgewerkt. Huiseigenaren van de eerste 282 woningen konden via een keukentafelgesprek een aanbieding krijgen om aan te sluiten op het warmtenet. Per woning is bij dit bezoek ook bekeken welke aanpassingen er in huis nodig zijn, zoals elektrisch koken en aanpassen leidingwerk. Ruim 100 inwoners hebben uiteindelijk een concrete aanbieding ontvangen. Een aantal huishoudens en woningcorporatie Rondom Wonen hebben de keuze voor het warmtenet gemaakt.

Het 50% deelnamepercentage is niet gehaald. Het warmtenet wordt daarom voorlopig niet aangelegd. De gemeente ziet het warmtenet nog steeds als het meest betaalbare alternatief voor aardgas in Klapwijk. De volgorde waarop de fases worden doorlopen bij de herinrichting van Klimaatbestending Klapwijk is ongewijzigd. De gemeente gaat door met de aanleg van de bestrating en vernieuwing van het groen.

De gemeente onderzoekt of er aanpassingen nodig zijn om het warmtenet aantrekkelijker te maken. Daarom is er een vragenlijst opgesteld. Hierin halen we informatie op, waaronder de overwegingen om wel of niet aan te sluiten op het warmtenet. Inwoners van Klapwijk hebben hierover een brief ontvangen. 

Blijf op de hoogte

Op de website www.metenergieaandeslag.nu vindt u alle recente informatie over Aardgasvrij Pijnacker-Nootdorp. Informatie over het warmtenet leest u op www.warmtenetklapwijk.nl

Heeft u een vraag?

We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners goed geïnformeerd zijn. Uw vragen kunt u altijd kwijt per mail aan klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl

Belangenvereniging Warm Klapwijk

Bespreekt u uw vragen liever met andere bewoners uit de wijk? Neem dan eens contact op met de Belangenvereniging Warm Klapwijk via warmklapwijk@gmail.com of sluit direct aan via www.warmklapwijk.nl. Belangenvereniging Warm Klapwijk houdt zich namens bewoners uit Klapwijk bezig met de overstap naar een aardgasvrije woonwijk. Zij zijn een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente en het warmtebedrijf.