Rekenkamer

De Rekenkamer Pijnacker-Nootdorp (RPN) is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar het gemeentelijk beleid en de uitvoering ervan.

Het hoofddoel van de onderzoeken is om het beleid en het bestuur van de gemeente te verbeteren. Ook draagt de rekenkamer bij aan transparantie en verantwoording over het handelen van de gemeente.

Om goed onderzoek te kunnen doen, neemt de rekenkamer vaak een extern onderzoeksbureau in de arm. Tijdens een onderzoek werkt de rekenkamer samen met gemeenteraad, college van B&W en betrokkenen in de ambtelijke organisatie. Regelmatig vraagt de rekenkamer ook inwoners om hun mening.

Wie vormen de rekenkamer

De rekenkamer bestaat uit vier onafhankelijke leden. De leden hebben een binding met de gemeente, bijvoorbeeld omdat ze in de gemeente wonen of actief zijn bij school of vereniging. Ze mogen verder niet aan de gemeentelijke organisatie, gemeenteraad of college van B&W verbonden zijn.

Voorzitter

F.P. (Florus) van der Linden

Voorzitter – Rekenkamer

Leden

L.L. (Ludo) van Adrichem

Lid – Rekenkamer

C.C.M. (Carline) Carati

Lid – Rekenkamer

B.A.J. (Boi) Jongejan

Lid – Rekenkamer

Ambtelijk secretaris

J.P. (Jorden) van der Haas

Raadsadviseur/ 1e plv Griffier en secretaris Rekenkamer

Nevenfuncties leden rekenkamer

Leden van de Rekenkamer hebben naast het lidmaatschap van de rekenkamer vaak een gewone baan. Soms hebben ze ook nog een functie bij een vereniging of organisatie. Al die functies moeten ze openbaar bekend maken. Het maakt daarbij niet uit of ze ervoor worden betaald of niet. Zo staat het in de Gemeentewet.

De nevenfuncties van de leden staan vermeld op hun profielpagina. Klik op de naam van het rekenkamerlid om zijn/haar profiel in te zien.

Contact met de rekenkamer

Wilt u meer informatie over de rekenkamer? Stuur een e-mail naar rekenkamer@pijnacker-nootdorp.nl.