Spring naar content

Zie ook

WMO indicatie aanvragen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat iedereen met een aandoening of beperking zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en mee kan doen aan de maatschappij. We kijken samen met u naar wat u zelf kunt en hoe familie, bekenden of vrijwilligers u kunnen helpen. Als het nodig is, krijgt u hulp op maat.

Een medewerker van de gemeente gaat met u in gesprek. Samen gaat u op zoek naar een oplossing voor uw vraag. We kijken daarbij naar wat u zelf kunt en hoe familie, bekenden of vrijwilligers u kunnen helpen. Biedt uw sociale netwerk onvoldoende mogelijkheden? Dan kijken we of welzijnsorganisaties zoals Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP) of Bureau Mantelzorg Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp

Is uw probleem nog niet opgelost? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een Wmo voorziening. Deze voorziening is speciaal op uw situatie afgestemd en wordt persoonlijk aan u verstrekt. Dit wordt ook wel een Wmo-indicatie genoemd. Voorbeelden hiervan zijn hulp bij het huishouden of een hulpmiddel zoals een rolstoel of een woningaanpassing. Maar ook ondersteuning bij een zinvolle dagbesteding. Kunt u niet reizen met het gewone openbaar vervoer? Dan kan de regiotaxi een oplossing zijn of een andere vervoersvoorziening zoals een scootmobiel.

Via het online Wmo-meldingsformulier kunt een aanvraag voor de Wmo indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Direct naar het Wmo-meldingsformulier.

Lukt het u niet om het Wmo-meldingsformulier online in te vullen? Dan mag u het formulier ook inscannen en mailen naar info@pijnacker-nootdorp.nl

Neem acht weken voordat uw Wmo indicatie verloopt, contact op met de gemeente. Er is dan voldoende tijd om nieuwe afspraken te maken. Heeft u ondersteuning en verandert uw persoonlijke situatie? Neem ook dan contact op met de gemeente.

Heeft u een indicatie voor de Wlz en woont u zelfstandig? Dan wordt de zorg en ondersteuning geregeld door het zorgkantoor. Dit geldt ook voor de huishoudelijke ondersteuning. U mag uw hulpmiddel blijven gebruiken tot aan het moment van opname in een instelling.

Is uw vraag nog niet beantwoord, neem dan telefonisch contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 015.