Huishoudelijke hulp

Bent u door ouderdom, ziekte of handicap zelf niet in staat om huishoudelijk werk te doen en is er niemand die de taken kan overnemen? Dan kunt u in sommige gevallen huishoudelijke hulp vragen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Om in aanmerking te komen voor huishoudelijke hulp via de Wmo moet u een indicatie hebben. Hiervoor moet u eerst een melding doen bij de gemeente.

Na uw melding krijgt u een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek met een Wmo consulent. U bespreekt wat u nog wel kan en wat niet meer lukt in het huishouden. Naar aanleiding van dit gesprek maakt de gemeente een beknopt gespreksverslag.

Vervolgens beoordeelt de gemeente of u voor huishoudelijke hulp in aanmerking komt. Wanneer er bij u thuis iemand is die de huishoudelijke taken nog wel kan doen, komt u niet in aanmerking voor huishoudelijke hulp.

Lukt het niet om het probleem op een eenvoudige manier op te lossen. Dan kan de gemeente voor u huishoudelijke hulp organiseren. Dit kan op 2 manieren:

  • U krijgt thuiszorg via een organisatie waar de gemeente een contract mee heeft. De gemeente betaalt en regelt deze hulp direct met de organisatie. Dit heet ook wel zorg in natura;
  • U huurt zelf een huishoudelijke hulp in. Deze betaalt u met het persoonsgebonden budget (pgb) dat u van de gemeente krijgt. Met een pgb kunt u ook hulp inkopen bij een persoon of organisatie waarmee de gemeente geen contract heeft afgesloten. Om een pgb te krijgen moet u wel voldoen aan de voorwaarden die de gemeente hieraan stelt. Bereken hier uw eigen bijdrage
Het kan zijn dat er een eenvoudige oplossing voor uw probleem is. Zo’n oplossing heet een ‘voorliggende voorziening’. Samen met u bekijkt de gemeente alle mogelijkheden. Bijvoorbeeld een boodschappendienst, hulp via een vrijwilligersorganisatie, een klussendienst, kinderopvang of maaltijdservice.