Inkomenstoeslag

Heeft u langdurig een laag inkomen, weinig of geen eigen vermogen en geen zicht op inkomensverbetering? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag.

U komt in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U woont in Pijnacker-Nootdorp.
 • U bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U bent geen student.
 • U had de afgelopen 36 maanden een inkomen tot maximaal 100% van de toepasselijke bijstandsnorm (Bekijk de Normbedragen bijzondere bijstand).
 • Uw vermogen is niet hoger dan de vermogensgrens die geldt voor het aanvragen van een bijstandsuitkering.
 • U heeft zich de afgelopen 36 maanden voldoende ingespannen om tot een inkomensverbetering te komen.
 • Het is minimaal 12 maanden geleden dat een aanvraag voor individuele inkomenstoeslag (voorheen langdurigheidstoeslag) werd toegekend.
 • U heeft niet recentelijk een opleiding afgerond
 • U heeft geen uitzicht op inkomensverbetering

De Aanvraag individuele inkomenstoeslag kunt u uitprinten, invullen en opsturen naar het hieronder vermelde adres. Nieuwe cliënten vragen wij om de volgende bijlagen mee te sturen:

 • Kopie geldig legitimatiebewijs van uzelf en eventueel uw partner.
 • Meest recente loon- en/of uitkeringsgegevens van zowel uzelf als van uw partner.
 • Jaaropgaven van de werkgever of uitkeringsinstantie over de afgelopen 3 jaar van zowel uzelf als van uw partner (liefst een opgave van uw netto inkomen).
 • Afschriften met saldogegevens van alle bank- en spaarrekeningen in uw gezin, inclusief die van uw partner en kinderen jonger dan 18 jaar van de laatste 3 maanden.
 • Gegevens over uw vermogen en actuele schulden.
 • Eventueel: een verklaring waaruit blijkt, dat u volledig arbeidsongeschikt bent (bv UWV)
 • Indien van toepassing: bewijsstukken van uw sollicitaties;
 • Indien van toepassing: bewijsstukken van de gevolgde opleiding(en).

Gemeente Pijnacker-Nootdorp Team werk en inkomen Postbus 1 2640 AA Pijnacker.

Binnen 8 weken nadat u de aanvraag hebt ingediend ontvangt u van ons een brief. Daarin geven wij aan of de gemeente de individuele inkomenstoeslag toekent of niet. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw (gezins)situatie.