Bijstandsuitkering aanvragen

Kunt u (tijdelijk) niet zelfstandig in uw levensonderhoud voorzien? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

Informatie over de bijstandsnorm

Welke bijstandsnorm voor u geldt, hangt af van uw leeftijd en leefsituatie. De norm bepaalt hoeveel bijstand u kunt krijgen. Bekijk de geldende normbedragen voor bijzondere bijstand en minima regelingen.

Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering, gelden de volgende voorwaarden:

 • U woont in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
 • U en uw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud. De gemeente kijkt hierbij naar uw inkomen en vermogen (spaargeld en bezittingen).
 • U bent 18 jaar of ouder, maar u ontvangt nog geen AOW.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering.
 • U bent niet gedetineerd.

Om een bijstandsuitkering aan te vragen volgt u de volgende stappen:

 • Ga naar werk.nl en registreer uzelf als werkzoekende;
 • Ga vervolgens naar iparticipatie.pijnacker-nootdorp.nl en vul hier het digitale aanvraagformulier voor een uitkering in. Het formulier vult in met uw DigiD. Vergeet niet om uw aanvraag te verzenden via de verzendbutton.
 • U krijgt een klantmanager toegewezen. Hij of zij neemt contact met u op.
 • De gemeente beoordeelt of u recht heeft op een uitkering.

Bent u jonger dan 27 jaar en wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Dan moet u eerst vier weken actief naar werk zoeken. Hiervan moet u bewijsstukken kunnen overleggen. Ook moet u bekijken of u nog onderwijs kunt volgen of uw oude opleiding kunt afmaken. De zoekperiode gaat in op de dag dat u zich heeft gemeld bij het UWV werkbedrijf. In deze periode kunt u nog geen bijstandsuitkering aanvragen. Om een bijstandsuitkering aan te vragen volgt u de volgende stappen:

 • Ga naar werk.nl en registreer uzelf als werkzoekende;
 • Ga vervolgens naar iparticipatie.pijnacker-nootdorp.nl en vul hier het digitale aanvraagformulier voor een uitkering in. Het formulier vult in met uw DigiD.

Let op: u kunt dit formulier slechts gedeeltelijk invullen. Na de wachttijd van vier weken kunt u verdergaan met invullen en het formulier versturen.

 • U krijgt een klantmanager toegewezen. Hij of zij neemt contact met u op.
 • De gemeente beoordeelt of u recht heeft op een uitkering.

Is het voor u niet mogelijk om online een aanvraag in te dienen, neem dan telefonisch contact met ons op via 14 015.

De gemeente handelt uw aanvraag zo snel mogelijk af. Meestal is dit binnen acht weken. Voor aanvragen voor een uitkering als (ex) zelfstandige gelden langere termijnen. Soms kan de afhandeling van uw aanvraag langer duren. Als u niet voldoende gegevens heeft aangeleverd of de gegevens zijn te laat ingeleverd, krijgt u een brief waarin staat hoeveel extra tijd u krijgt om de ontbrekende informatie aan te leveren. De afhandeling van de aanvraag wordt hiermee opgeschort. Dat betekent dat de aanvraag stil ligt. Als u de ontbrekende gegevens daarna niet op tijd inlevert, nemen wij de aanvraag niet verder in behandeling.

Heeft de gemeente besloten dat u recht heeft op een uitkering? Dan begint ook direct de re-integratieverplichting. Dit betekent dat u er alles aan moet doen om weer een eigen inkomen te verwerven. De gemeente helpt u hierbij. Daarnaast gelden er aanvullende regels. Uw klantmanager bespreekt deze met u. Houd u zich hier niet aan, dan kan de gemeente uw uitkering verlagen of stop zetten. U kunt ook een boete krijgen. Belangrijke regels zijn bijvoorbeeld:

 • U geeft juiste informatie aan ons door;
 • U geeft wijzigingen in uw inkomen en vermogen aan ons door, via een inkomstenformulier;
 • U geeft wijzigingen in uw persoonlijke situatie door, zoals bijvoorbeeld samenwonen of verhuizen;
 • U geeft uw vakantie aan ons door;
 • U werkt mee aan het vinden van werk.

Meer informatie over het doorgeven van wijzigingen vindt u op de pagina Bijstandsuitkering, wijzigingsformulier.

De gemeente kan iemand anders dan degene die bijstand krijgt, verplichten om de bijstandsuitkering terug te betalen. Dit heet ‘verhaal van bijstand’. De gemeente kan bijstand op u verhalen als u uw onderhoudsplicht niet nakomt. Onderhoudsplicht betekent dat u meebetaalt aan de kosten van levensonderhoud van een ander persoon. U bent verplicht financieel te zorgen voor:

 • uw kind jonger dan 21 jaar;
 • uw (ex-)echtgenoot/echtgenote;
 • uw (ex-)geregistreerd partner.

Doet u dit niet en heeft uw kind of (ex-)partner daardoor een bijstandsuitkering? Dan kan de gemeente beslissen dat u deze bijstand moet terugbetalen. Zorg dat u zich aan uw financiële verplichtingen houdt. Krijgt u bericht van de gemeente dat u bijstand moet terugbetalen? Dan moet u dit betalen. U kunt geen bezwaar maken. De gemeente kan u verplichten bijstand terug te betalen in de volgende situaties:

 • U hebt kinderen jonger dan 21 jaar en u betaalt niet of onvoldoende mee aan de kosten van levensonderhoud.
 • U leeft gescheiden van uw echtgenoot/echtgenote/geregistreerd partner en u betaalt niet of onvoldoende mee aan de kosten van levensonderhoud.
 • U bent officieel gescheiden en u betaalt te weinig alimentatie of helemaal niet.
 • U hebt een schenking gekregen van iemand die bijstand krijgt.
 • U hebt een erfenis gekregen van iemand die teveel bijstand kreeg.
 • U hebt een erfenis gekregen van iemand die onterecht bijstand kreeg.
 • U hebt een erfenis gekregen van iemand die bijstand als lening kreeg.

Ontvangt u een bijstandsuitkering, dan krijgt u jaarlijks een jaaropgave. Dit geldt ook voor uitkeringen in het kader van de IOAW, IOAZ. De jaaropgave hebt u onder meer nodig voor de aangifte van de inkomstenbelasting, studiefinanciering en het aanvragen van toeslagen zoals huurtoeslag. De jaaropgave wordt slechts eenmaal toegezonden. Bewaart u deze dus goed.

Gaat u op vakantie naar het buitenland, dan heeft u toestemming nodig. Meer informatie vindt u op de pagina Bijstandsuitkering, vakantie aanvragen.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp betaald uw uitkering op de 10e van de maand.