Bijstandsuitkering, heronderzoek

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan kunt u te maken krijgen met een heronderzoek van uw uitkering. De gemeente onderzoekt regelmatig of u nog recht heeft op deze uitkering en of het voor u mogelijk is om werk te vinden. De gemeente mag zelf bepalen hoe vaak een heronderzoek plaatsvindt.

Bij een heronderzoek kijkt de gemeente onder andere naar het volgende:

  • Krijgt u nog de juiste uitkering?
  • Is uw inkomen op de juiste manier in mindering gebracht?
  • Is uw vermogen juist vastgesteld?
  • Heeft u zich aan alle verplichtingen gehouden?
  • Heeft u nog bijzondere kosten waarvoor u recht heeft op bijzondere bijstand?
  • Zijn uw persoonlijke omstandigheden veranderd waardoor u meer of minder uitkering moet krijgen?

Wij vragen u om een aantal gegevens voor het heronderzoek. U bent verplicht de gevraagde gegevens aan ons te verstrekken. Deze verplichting valt onder uw inlichtingenplicht. Wij controleren uw gegevens. Hebben wij vragen, dan vind er een gesprek plaats.

Na afloop van het onderzoek krijgt u bericht of er wijzigingen zijn in uw recht op bijstand. Zijn er wijzigingen? Dan ontvangt u een besluit van de gemeente waarin staat welke wijzigingen er zijn. Ook staat in dit besluit gedurende welke periode u recht heeft op bijzondere bijstand. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u een bezwaar indienen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Bezwaar en Beroep. In uw bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • waartegen u bezwaar maakt
  • waarom u een bezwaarschrift indient
  • uw handtekening

U kunt ook per brief bezwaar maken. In dat geval stuurt u uw brief naar: Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.

Binnen 12 weken na het indienen van uw bezwaarschrift neemt het college een beslissing. Wanneer u het hier niet mee eens bent, dan kunt u hiertegen in beroep gaan. Kijk hiervoor op de pagina Bezwaar en Beroep.