Wijkindeling

Pijnacker-Nootdorp bestaat uit drie kernen: Delfgauw, Nootdorp en Pijnacker. Deze drie kernen zijn onderverdeeld in wijken. De kaart ‘Wijk- en buurtindeling’ toont de indeling naar kernen en wijken. Iedere kern heeft een wijkmanager als aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met de leefbaarheid in de buurt.