Leefbaarheidsmonitor

De gemeente wil een goed beeld hebben van de leefbaarheid in haar kernen en wijken. Eens per twee jaar doen we daarom een leefbaarheidsonderzoek: de zogeheten Leefbaarheidsmonitor.

Het laatste onderzoek is van 2021. In maart 2023 doen we weer een nieuw onderzoek. Dan krijgen ruim 6500 willekeurig gekozen inwoners een brief (met inlogode) om aan het onderzoek mee te doen. Na de zomer zijn de resultaten van dit onderzoek bekend.

Heeft u vragen over het leefbaarheidsonderzoek, dan kunt u contact op nemen met de gemeente via 14 015 of via m.volker@pijnacker-nootdorp.

Met dit onderzoek brengt de gemeente de meningen van inwoners over hun wijk in beeld. Hoe beleven inwoners hun wijk op verschillende aspecten? Wat is er goed of minder goed aan hun woonomgeving? Waar kunnen zich problemen voordoen als niet tijdig wordt ingegrepen? Doordat we het onderzoek steeds om de twee jaar houden, kunnen we ontwikkelingen volgen en effecten van genomen maatregelen meten. Vier hoofdthema’s  De leefbaarheid is gebaseerd op rapportcijfers over verschillende leefbaarheidsaspecten in de wijk. Deze zijn ingedeeld zijn rondom vier hoofdthema’s: 

 • fysieke woonomgeving, zoals de kwaliteit van de woningen, de groen- en speelvoorzieningen en het voorzieningenniveau;
 • sociale woonomgeving, waaronder het samenleven van verschillende mensen in een wijk en de betrokkenheid bij de wijk;
 • criminaliteit en veiligheid, denk hierbij aan inbraken, vandalisme, diefstal en veiligheidsgevoel; 
 • ongenoegens, bijvoorbeeld overlast van verkeer, zwerfvuil, hondenpoep, horeca, evenementen. 

In 2021 geven de inwoners van Pijnacker-Nootdorp de leefbaarheid van hun woonomgeving gemiddeld een 8. Dit is gebaseerd op een representatief onderzoek, waarbij 2.333 (van de 6.135) vragenformulieren zijn ingevuld, een respons van 38%. 

Wat valt op, ten opzichte van voorgaande jaren?

 • We waarderen onze leefomgeving meer dan ooit. Het gemiddelde totaaloordeel voor de wijken in Pijnacker-Nootdorp is gestegen tot een niet eerder bereikte 8.
 • De waardering voor zowel de fysieke als de sociale woonomgeving is dit jaar hoger dan alle voorgaande metingen.
 • De overlast die we ervaren van verkeer en vervuiling is in de afgelopen jaren gelijk gebleven.
 • Inwoners voelen zich steeds veiliger. Na lichte stijgingen in voorgaande jaren zijn de veiligheidscijfers ook nu weer gestegen.  

Resultaten op wijkniveau

 • Vooral in Pijnacker Centrum/Dorp, Klapwijk, Keijzershof Erven, Nootdorp Centrum/West, Vrouwtjeslant/Nieuweveen, Achter het Raadhuis en Oud Delfgauw wordt de leefbaarheid hoger gewaardeerd dan in 2019. 
 • In negatieve zin vallen de wijken Keijzershof Boszoom, Ackerswoude, Tolhek en Buitengebied Nootdorp op, waar de scores op meerdere aspecten zijn gedaald. 
 • In zijn algemeenheid wordt de leefomgeving het hoogst gewaardeerd in de wijken ’s-Gravenhout, Achter het Raadhuis, Vrouwtjeslant/Nieuweveen en Koningshof.
 • De Venen Centrum, Pijnacker Oost, Keijzershof Erven, Buitengebied Nootdorp en Nootdorp Centrum/West hebben overall lagere scores, maar scoren in zijn algemeenheid nog een ruime voldoende. 

Benieuwd naar het volledige rapport? Download het hier: Leefbaarheidsonderzoek Pijnacker-Nootdorp 2021 (PDF, 6MB)

De resultaten van de onderzoeken worden gebruikt voor het gemeentelijk beleid en bij werkzaamheden van de gemeente. Denk hierbij aan veiligheid, verkeer, jeugd, speelruimte, maar ook het beheer van de woonomgeving, gebiedsgerichte projecten en de wijkgerichte aanpak.