Wijkschouw

De wijkschouw is bedoeld om samen met de bewoners te bekijken hoe we de leefbaarheid en veiligheid in de wijk kunnen behouden en waar mogelijk verbeteren.  

Tijdens de wijkschouw inventariseren de aanwezigen de verbeterpunten in de wijk. Aandachtspunten kunnen bijvoorbeeld zijn zwerfvuil, het groen, gevaarlijke plekken of situaties, maar het kan ook om sociale samenhang of op handen zijnde projecten gaan. De aandachtspunten worden opgenomen in een actielijst. 

Bij een wijkschouw zijn aanwezig

  • de wijkmanager;
  • vertegenwoordigers van bewonersverenigingen;
  • bewoners van de wijk en
  • eventuele andere professionals. 

Het rooster van de wijkschouwen vindt u op de pagina met contactpersonen.

De wijkschouwen worden in overleg met de bewonersverenigingen in de wijk gepland. U kunt zich voor de wijkschouwen aanmelden bij uw wijkmanager.  Het is ook mogelijk om op buurt- of straatniveau het gesprek aan te gaan. Als u samen met andere bewoners in gesprek wilt gaan over leefbaarheidskwesties in uw buurt, neem dan contact op met uw wijkmanager.