Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Wanneer u wilt gaan bouwen of verbouwen moet u meestal een vergunning aanvragen bij de gemeente. Dit aanvraagproces loopt via de Omgevingswet. De Omgevingswet knipt de bouwvergunning op in twee delen: een ruimtelijke vergunning en een technische vergunning. 

De ruimtelijke bouwvergunning gaat over of u op een bepaalde plek mag bouwen. Dat staat in het gemeentelijke omgevingsplan. De technische bouwvergunning gaat over of uw bouwactiviteit voldoet aan de technische regels en kwaliteitseisen. Eerder werd de controle daarop (vooraf) uitgevoerd door de gemeente. Sinds de invoering van de Omgevingswet in januari 2024 is dit voor een aantal bouwactiviteiten veranderd. De nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen zorgt daarvoor.

Dit betekent dat u vóór u gaat (ver)bouwen moet controleren of uw bouwwerk onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloket. Als uw bouwwerk onder de Wkb valt, moet u een kwaliteitsborger (een onafhankelijke controleur) inschakelen. Deze controleur kijkt mee of uw bouwactiviteit aan de technische regels voldoet.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Zie daarvoor de website: