De Omgevingswet

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen, ook wel leefomgeving genoemd. In deze wet staan alle regels voor het aanvragen van vergunningen bij bouwen, slopen en kappen. Er is één loket voor alle vergunningen, initiatieven en aanvragen. Ook kunt u meedenken over zaken in uw leefomgeving.

Omgevingsloket

Het Omgevingsloket is het loket waar u online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven. Het Omgevingsloket bestaat uit drie onderdelen:

  1. Vergunningscheck: u kunt hier kijken of u een vergunning nodig heeft of melding moet doen van uw plan.
  2. Aanvragen van vergunningen: hier kunt u direct digitaal uw vergunning aanvragen of een melding doen.
  3. Regels op de kaart: op een digitale kaart ziet u welke regels gelden op uw locatie.

Participatie

Het is belangrijk om op tijd in gesprek te gaan over (ver)bouwplannen met buren en andere betrokkenen. Dit geldt voor iedereen, ook voor plannen van de gemeente of een ontwikkelaar. Als u een vergunning aanvraagt, moet u ook aangeven of u uw buren en bewoners in de omgeving bij uw plannen heeft betrokken, hoe u dat heeft gedaan en wat de uitkomst is. Zo kan iedereen meepraten over uw plannen. Dat noemen we participatie.

In de Omgevingswet staan regels over participatie voor plannen en ontwikkelingen binnen de gemeente. Om u daarmee op weg te helpen hebben we een Stappenplan participatie voor initiatiefnemers opgesteld.

Verken uw ruimtelijke idee

Het kan ook zijn dat u wel een idee heeft voor een project, maar nog niet zo ver bent om al een vergunning aan te vragen. U wilt eerst uw idee verkennen. Of u heeft een plan, maar u wilt u eerst de mogelijkheden bespreken voordat u het verder uitwerkt. Dan kunt u dat aan ons voorleggen. Zie voor meer informatie hierover de pagina Verken uw ruimtelijke idee.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Omgevingswet op de website Informatiepunt Leefomgeving, hier vindt u informatie voor inwoners en informatie voor bedrijven.