Verken uw ruimtelijke idee

U bent inwoner of ondernemer in Pijnacker-Nootdorp en u wilt iets veranderen aan uw huis of bedrijf. Dan kunt u via het landelijke Omgevingsloket een aanvraag doen. Daarnaast kunt u bij het Omgevingsloket een Vergunningcheck doen om te controleren of u een vergunning nodig heeft. Het kan ook zijn dat u wel een idee heeft voor een project, maar nog niet zo ver bent om al een vergunning aan te vragen. U wilt eerst uw idee verkennen. Of u heeft een plan, maar u wilt u eerst de mogelijkheden bespreken voordat u het verder uitwerkt. Dan kunt u dat aan ons voorleggen door een mail te sturen naar ruimtelijkevraag@pijnacker-nootdorp.nl.  

Aan het verkennen van uw idee zijn geen kosten of indieningsvereisten verbonden. U mag natuurlijk stukken en tekeningen meesturen die u belangrijk vindt voor het beoordelen van uw idee.

Gaat uw idee niet over bouwen of het veranderen van het gebruik van een gebouw? Kijk dan op deze website bij het onderwerp waar uw idee over gaat. Bijvoorbeeld bij de informatie over het aanleggen van een uitweg of het kappen van een boom. Gebruik hiervoor de zoekmachine.

Het is verstandig om uw idee vooraf te verkennen in één of meer van de volgende situaties:

  • Uw idee gaat over bouwen of het veranderen van het gebruik van een gebouw en/ of het perceel;
  • U heeft een omgevingsvergunning nodig of moet een melding doen voor uw idee. U kunt dit nagaan via het Omgevingsloket;
  • Uw idee heeft invloed (impact) op de omgeving. Of het plan zelf is gevoelig voor de effecten van de omgeving;
  • Uw idee past niet binnen bestaande regels en beleid. U kunt dit nagaan op het Omgevingsloket;
  • Uw idee is nog niet gedetailleerd genoeg uitgewerkt (alleen in hoofdlijnen) om een aanvraag te kunnen doen via het omgevingsloket.

U bent niet verplicht om uw idee eerst voor te leggen aan de gemeente. U kunt ook direct een vergunningaanvraag indienen of een melding doen via het Omgevingsloket. Bij het indienen van een aanvraag via het Omgevingsloket krijgt u de keuze uw aanvraag eerst in te dienen als conceptverzoek. Dit kan verstandig zijn als u twijfelt over de haalbaarheid van uw plan of project. Of als wilt u laten controleren of u de juiste informatie heeft ingevuld, voordat u de aanvraag definitief indient.

Bij het verkennen van een idee kunt u met beperkte informatie bij de gemeente nagaan hoe kansrijk uw idee is. U kunt dat aan ons voorleggen door een mail te sturen naar ruimtelijkevraag@pijnacker-nootdorp.nl en ontvangt binnen maximaal 4 weken een reactie. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Bij een conceptverzoek dient u zoveel mogelijk informatie aan te leveren en zijn er verplichte vragen om te beantwoorden. Andere vragen zijn niet verplicht om te beantwoorden, maar wel belangrijk. Hoe meer antwoorden u invult, hoe kleiner de kans dat uw project vertraging oploopt. U dient een conceptverzoek in via  het Omgevingsloket. Wij streven ernaar uw verzoek binnen 12 weken af te ronden. De gemeente kan u tussentijds uitnodigen om uw idee of plan toe te lichten als dat wenselijk is.

De gemeente kijkt in 3 stappen naar uw idee:

  1. U stuurt een mail naar ruimtelijkevraag@pijnacker-nootdorp.nl.
  2. We controleren in hoeverre uw idee past binnen bestaande regels en beleid. We proberen dit binnen maximaal 4 weken te doen.
  3. De persoon die uw idee behandelt, de casemanager, geeft u een update. U hoort dan hoe kansrijk uw idee is en welke stappen mogelijk zijn om uw idee verder uit te werken.

De optie ‘verken uw idee’ kost u niets. Pas als u een aanvraag of een conceptverzoek indient, gaat u gemeentelijke leges betalen. U krijgt hierover altijd bericht van de gemeente. U betaalt voor een conceptverzoek € 418,70 euro.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via ruimtelijkevraag@pijnacker-nootdorp.nl of telefonisch via 14015.