Contactpersonen Nootdorp

Nootdorp heeft zijn eigen aanspreekpunten, waarmee u langs verschillende manieren in contact kunt komen. Ook heeft Nootdorp meerdere bewonersverenigingen.

De wijkmanager vormt samen met de wijkagenten en jongerenwerker het Driemensschap Nootdorp, dat zich bezighoudt met de leefbaarheid in de wijken en buurten. Deze mensen kunt u direct benaderen, maar u kunt hen ook tegenkomen in de wijk of ontmoeten tijdens de wijkschouwen.

Driemensschap Nootdorp, wijkagent Bas van Baarle, wijkmanager Karin Beek en jongerenwerker Younes El Mghari

Datum 

Tijd 

Activiteit 

Locatie 

Dinsdag 31 mei 

19:00 uur 

Bekijken kwaliteit van de buitenruimte en de leefbaarheid  ’s Gravenhout

 

In de kern Nootdorp zijn buurtverenigingen actief die de belangen behartigen van de bewoners. 

Bewonersvereniging Hof van ‘s-Gravenhout

Buurtvereniging het Bos van ‘s-Gravenhout

Stichting Beheer Rembrandtpark

p/a Friendshipring 104
2631 MG  Nootdorp