Tarieventabel (leges)

Elk jaar wordt de tarieventabel vastgesteld van de gemeentelijke belastingen en heffingen (leges). De tarieventabel hoort bij de volgende verordeningen:

  • Verordening onroerende-zaak belastingen;
  • Verordening afvalstoffenheffing;
  • Verordening riool- en waterzorgheffing;
  • Verordening toeristenbelasting;
  • Legesverordening.

De tarieventabel vindt u op de website Overheid.nl