Terug naar het overzicht

Nieuwe wethouders geïnstalleerd

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een nieuw college. De gemeenteraad benoemde vanavond Hanneke van de Gevel, Peter Hennevanger, Ilona Jense – van Haarst, Marieke van Bijnen en Frank van Kuppeveld tot voltijd wethouder.

De benoeming en installatie van de nieuwe wethouders vond plaats tijdens een extra raadsvergadering. Tijdens deze vergadering vond ook een debat plaats over het ‘raadsakkoord op hoofdlijnen’. Eerlijk Alternatief, D66, VVD, Progressief Pijnacker-Nootdorp, CDA, Trots, Partij voor de Dieren en ChristenUnie/SGP stelden het ‘raadsakkoord op hoofdlijnen’ op. Dit gebeurde onder leiding van informateur Bert van Alphen. Vertegenwoordigers van de acht fracties ondertekenden vanavond het akkoord.

Nieuwe raadsleden

Vanwege het doorschuiven van raadsleden naar wethouder installeerde burgemeester Björn Lugthart ook nieuwe (buiten)raadsleden. Rodney Bos (Eerlijke Alternatief), Nils ter Braake (D66), Gert-Jan Klapwijk (VVD), Jan Willem Maas (Progressief Pijnacker-Nootdorp) en Kees van den Berg (CDA) zitten vanaf nu in de gemeenteraad. Harry Wever (D66) en Willem-Jan Niermeijer (VVD) zijn nieuwe buitenraadsleden.

Portefeuilleverdeling college

De nieuwe wethouders gaan meteen aan de slag in hun nieuwe functie. Morgen, donderdag 16 juni, vindt een eerste overleg plaats van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Een concept portefeuilleverdeling, dat in het ‘raadsakkoord op hoofdlijnen’ staat vermeld, wordt dan besproken en vastgesteld. De komende tijd gaat het nieuwe college ook de punten uit het ‘raadsakkoord op hoofdlijnen’ verder uitwerken. Dat wordt beschreven in een Uitvoeringsagenda.

Lees meer over de presentatie van donderdag 9 juni j.l. van het raadsakkoord op hoofdlijnen 2022 – 2026.

college en gemeentesecretaris
v.l.n.r. Ilona Jense – van Haarst, Hanneke van de Gevel, gemeentesecretaris Jan-Paul Woudstra, burgemeester Björn Lugthart, Marieke van Bijnen, Peter Hennevanger en Frank van Kuppeveld.