Terug naar het overzicht

Nieuw raadsakkoord op hoofdlijnen

Acht van de negen fracties uit de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp presenteerden vandaag een nieuw raadsakkoord op hoofdlijnen. In dit akkoord staat in grote lijnen beschreven welke uitdagingen de komende vier jaar in de gemeente spelen en welke oplossingen de fracties hiervoor zien. Het nieuwe raadsakkoord wordt woensdag 15 juni tijdens een extra raadsvergadering besproken. Dan worden ook de nieuwe wethouders benoemd en geïnstalleerd voor de nieuwe bestuursperiode.

Eerlijk Alternatief, D66, VVD, Progressief Pijnacker-Nootdorp, CDA, Trots, Partij voor de Dieren en ChristenUnie/SGP stelden het raadsakkoord op hoofdlijnen op. Dit gebeurde onder leiding van informateur Bert van Alphen, onder meer oud-wethouder in Pijnacker-Nootdorp:

De afgelopen weken is door de betrokken fracties keihard gewerkt. De discussies waren niet altijd makkelijk, want er wordt bijvoorbeeld heel anders gedacht over duurzaamheid, het bouwen van woningen en zorg. Een groot compliment aan de betrokken fracties dat ze tot een akkoord zijn gekomen waar iedereen achter staat, ondanks de verschillende denkbeelden.

Informateur Bert van Alphen

Kandidaat-wethouders

De punten uit het raadsakkoord op hoofdlijnen worden door een nieuw college van burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur van de gemeente, uitgewerkt in een Uitvoeringsagenda. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders zal naast burgemeester Björn Lugthart bestaan uit vijf wethouders. De kandidaat-wethouders zijn Hanneke van de Gevel, Peter Hennevanger, Ilona Jense-van Haarst, Marieke van Bijnen en Frank van Kuppeveld. Alle kandidaten zijn op dit moment raadslid en actief als wethouder of in het verleden wethouder geweest. Tijdens de extra raadsvergadering zal de gemeenteraad stemmen of deze kandidaten benoemd worden tot wethouder.

Raadsakkoord op hoofdlijnen

Hieronder kunt u het raadsakkoord op hoofdlijnen downloaden. Een digitoegankelijke versie hiervan volgt.

Raadsakkoord in hoofdlijnen 2022 - 2026
Vertegenwoordigers van de fracties v.l.n.r.: Saskia Kleewein (PPN), Rob van der Welle (CU/SGP), Harald van Zielst (Trots), Bart van Straten (VVD), Barend van de Kraats (D66), Monique de Veld-van Hassel (CDA), Carla van Viegen (PvdD), Ben Glaser (EA)