Terug naar het overzicht

Aangepast ‘verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021’ naar de raad

In april staat bij de gemeenteraad het ‘correctieve herziening verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021’ op de agenda. Dit is een aanpassing op het bestaande bestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021’, dat in juni 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. Aanleiding voor deze aanpassing is dat de regels in het huidige bestemmingsplan de kwaliteit van het buitengebied onvoldoende beschermen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het aangepaste bestemmingsplan om het daarna vrij te geven voor zienswijzen. Tijdens de zienswijzeperiode kunnen ook inwoners reageren op het aangepaste bestemmingsplan.

Waarom een aanpassing op het verzamelplan 2020/2021?

Na het vaststellen van het Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021 zijn op verschillende plekken in het buitengebied kavels verkocht. Bij het toetsen van een aantal (vooroverleg)plannen van kaveleigenaren aan het verzamelplan, ontdekte de gemeente dat de regels in het plan de kwaliteit van het buitengebied onvoldoende beschermden. De inwoners en de gemeenteraad hebben in de omgevingsvisie uitdrukkelijk gevraagd zuinig te zijn op de kwaliteit van de groene buitengebieden. Daarom is besloten het Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021 te herzien.

Wat betekent dit voor de kaveleigenaren?

Zodra de gemeente constateerde dat het bestemmingsplan het buitengebied onvoldoende beschermde, is door de gemeenteraad een zogenoemd voorbereidingsbesluit genomen. Dit betekent dat tijdelijk geen omgevingsvergunning meer kan worden verleend. Het besluit was helaas noodzakelijk om te voorkomen dat, tijdens het aanpassen van het bestemmingsplan, ongewenste ontwikkelingen in het buitengebied plaatsvonden.

Voor de kavelkopers is dit bijzonder vervelend. Zij hebben een kavel gekocht met als doel op een prachtige plek een mooie woning te bouwen. Vertraging, onzekerheid en mogelijke aanpassing zorgt voor emotionele reacties, financiële zorgen en praktische vragen. Dat betreurt het college ten zeerste. Een aangewezen projectteam heeft met voorrang gewerkt aan de wijzigingen op het bestemmingsplan. De gemeente heeft met alle kaveleigenaren persoonlijk contact om de wensen en verwachtingen te bespreken.

Wat zijn de grootste wijzigingen in het plan?

Er is gezocht naar een balans tussen de wensen en verwachtingen van de eigenaren van de kavels en het behouden en versterken van de kwaliteit van het groene buitengebied. In het aangepaste bestemmingsplan zijn regels, om nieuwe woningen beter in te passen in het groene buitengebied, beter vastgelegd. Het aangepaste plan sluit nu ook beter aan bij regels van bestaande direct-aangrenzende bestemmingsplannen. Denk hierbij aan een maximale bouwhoogte, een maximale woningbreedte of een verplichte kaphelling. Ook wordt het ophogen van gronden (met meer dan 20 cm) of dempen van sloten alleen mogelijk met een omgevingsvergunning.

Commisie Ruimtelijke Kwaliteit

De bouwplannen van de kaveleigenaren worden, zoals bij ieder bouwproject, ook getoetst door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Zij geeft een onafhankelijk advies aan de gemeente of het bouwplan past binnen de welstandsregels, in dit geval van het groene buitengebied. Deze welstandsregels staan los van een bestemmingsplan. Het gaat dan bijvoorbeeld over hoe het huis er uit komt te zien (welke vorm en kleur).

Hoe nu verder?

Het aangepaste bestemmingsplan wordt in april besproken in de gemeenteraad. Na goedkeuring volgt een ter inzagelegging. Inwoners kunnen dan een mening geven over het plan. In de tussentijd blijft de gemeente in overleg met de eigenaren van de kavels om te kijken hoe gezamenlijk toegewerkt kan worden naar een aanvraag tot een omgevingsvergunning. Daarnaast biedt de gemeente de kaveleigenaren aan om te helpen bij de landschappelijke inpassing van hun kavel.

Zie voor de raadsstukken: