Herontwikkeling Hart van Nootdorp

In het Hart van Nootdorp, rondom de Koningin Julianastraat, wordt een aantal locaties herontwikkeld. Het gaat om de sporthal Jan Janssenhal, het Kindcentrum Regenboog, de voormalige brandweerkazerne en de Klauterbeer.

Wat wordt er gebouwd?

Het volgende wordt er gebouwd: 

  • Nieuwbouw van een integraal kindcentrum (combinatie kinderopvang, onderwijs, buitenschoolse opvang) 
  • Nieuwbouw van een multifunctionele sporthal 
  • Nieuwbouwwoningen voor jongeren en ouderen 

Wat is de stand van zaken? 

De gebiedsvisie Hart van Nootdorp is in april 2021 vastgesteld door de raad. In de gebiedsvisie hebben we de kaders geformuleerd voor thema’s zoals bebouwing, verkeer en groen. De gebiedsvisie vormt de basis voor het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan is in december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.  In dit plan wordt juridisch opgeschreven wat er op een bepaalde plek maximaal kan en mag. Het gewijzigd vastgestelde plan ligt vanaf 20 januari 2022 ter inzage. Wie eerder een zienswijze heeft ingediend en het niet eens is met het vastgestelde bestemmingsplan kan nog in beroep gaan bij de Raad van State. Kijk voor meer informatie op www.pijnacker-nootdorp.nl/terinzage

Het duurt nog even voordat de bouw echt kan starten. Hiervoor moeten nog veel stappen worden doorlopen. Denk hierbij aan: aanbestedingen, ontwerptrajecten en vergunningen. 

Waar vind ik meer informatie over Hart van Nootdorp?

Alle ontwikkelingen over het project Hart van Nootdorp kunt u vinden op de website www.hartvannootdorp.nl.
Wilt u altijd direct op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Hart van Nootdorp. Aanmelden nieuwsbrief Hart van Nootdorp.

Ik heb nog een vraag

U kunt uw vragen, suggesties of opmerkingen mailen naar hartvannootdorp@pijnacker-nootdorp.nl