Herontwikkeling Hart van Nootdorp

In het Hart van Nootdorp, rondom de Koningin Julianastraat, wordt een aantal locaties herontwikkeld. Het gaat om de sporthal Jan Janssenhal, het Kindcentrum Regenboog, de voormalige brandweerkazerne en de Klauterbeer.

Wat wordt er gebouwd?

Het volgende wordt er gebouwd: 

  • Nieuwbouw van een integraal kindcentrum (combinatie kinderopvang, onderwijs, buitenschoolse opvang) 
  • Nieuwbouw van een multifunctionele sporthal 
  • Nieuwbouwwoningen voor jongeren en ouderen 

Wanneer is alles klaar? 

De gemeente maakt nu een gebiedsvisie Hart van Nootdorp. Hierin komt te staan hoe het gebied er in hoofdlijnen uit gaat zien. Deze wordt in november 2020 voorgelegd aan de raad. Deze visie is de basis voor het bestemmingsplan. 

Waar vind ik meer informatie over Hart van Nootdorp?

Alle ontwikkelingen over het project Hart van Nootdorp kunt u vinden op de website www.hartvannootdorp.nl.

Ik heb nog een vraag

U kunt uw vragen, suggesties of opmerkingen mailen naar hartvannootdorp@pijnacker-nootdorp.nl