Herontwikkeling Hart van Nootdorp

In het Hart van Nootdorp, rondom de Koningin Julianastraat, wordt een aantal locaties herontwikkeld. Het gaat om de sporthal Jan Janssenhal, het Kindcentrum Regenboog, de voormalige brandweerkazerne en de Klauterbeer.

Plangebied
Plangebied

Wat wordt er gebouwd?

Het volgende wordt er gebouwd: 

 • Een integraal kindcentrum (combinatie kinderopvang, onderwijs, buitenschoolse opvang) 
 • Een multifunctionele sporthal 
 • Woningen voor jongeren en ouderen 

De nieuwe sporthal komt terug op de locatie van de huidige Jan Janssenhal (locatie A). Tijdens de sloop van de huidige sporthal en de bouw van de nieuwe sporthal kunnen de sporters gebruik maken van een tijdelijke sporthal. Deze komt op locatie B, naast het toekomstige gebouw.

Ten noorden van de Koningin Julianastraat komt het combinatiegebouw met (huur)appartementen en het kindcentrum (locatie B).

Ten zuiden van de Koningin Julianastraat komen (koop)appartementen (locatie C). Deze locatie is als laatste aan de beurt, omdat de huidige school pas kan worden gesloopt als het nieuwe kindcentrum gereed is.

Visiekaart Hart van Nootdorp ABC
Kaart gebiedsvisie

Proces

Tijdens het project zijn al verschillende stappen doorlopen:

 1. Startnotitie: In februari 2019 heeft de gemeenteraad de startnotitie vastgesteld met daarin de eerste uitgangspunten en hoe we tot een gebiedsvisie komen. 
 2. Nota van Uitgangspunten: Daarna is de Nota van Uitgangspunten opgesteld, met daarin de kaders en ambities voor het gebied. Na behandeling van de Nota van Uitgangspunten in november 2019 is vervolgens op verzoek van de raad een scenariostudie gedaan om inzicht te krijgen in de locatiekeuze voor de nieuwe sporthal. In juni 2020 is deze studie voorgelegd en is de Nota van Uitgangspunten vastgesteld. De kaders en ambities uit de Nota van Uitgangspunten vormden de basis voor de uitwerking van de gebiedsvisie.
 3. Gebiedsvisie: Vervolgens is in april 2021 de gebiedsvisie vastgesteld door de raad. In de gebiedsvisie zijn de eisen voor thema’s zoals bebouwing, verkeer en groen beschreven.  
 4. Bestemmingsplan: Het bestemmingsplan Hart van Nootdorp (zie agendapunt 5b) is in december 2021 vastgesteld door de raad. In dit plan is juridisch opgeschreven wat er op een bepaalde plek maximaal kan en mag. Het bestemmingsplan is daarmee een juridische uitwerking van de gebiedsvisie.

Op dit moment zijn we bezig met de voorbereiding voor de realisatie van de verschillende locaties.

Planning

Wij streven de volgende planning na:

 • Oplevering kindcentrum (locatie B) eind 2025
 • Oplevering appartementen (locatie B) eerste helft 2026
 • Oplevering appartementen (locatie C) eerste helft 2027

*Deze planning is onder voorbehoud en afhankelijk van veel verschillende factoren. 

Dit is al gedaan

 • Oplevering sporthal (locatie A) eerste helft 2024

Participatie

De omgeving is tot nu toe op verschillende momenten en manieren betrokken bij het project.

In juni 2019 is de eerste vragenlijst ingevuld door bewoners, gebruikers en andere betrokkenen. Iedereen kon aangeven wat hij of zij belangrijk vindt bij deze ontwikkeling. De input is gebruikt bij de Nota van Uitgangspunten. Vervolgens is in september 2020 weer een vragenlijst uitgezet. Deze vragenlijst richtte zich op de sfeer en uitstraling van het gebied en de inrichting van de openbare ruimte. Tot slot is de concept gebiedsvisie in januari 2021 voorgelegd bij de omgeving. Bij deze vragenlijst was het mogelijk een reactie te geven op de verschillende onderdelen van de gebiedsvisie.

De uitkomsten van de verschillende vragenlijst kunt u hieronder downloaden:

Naast de vragenlijsten zijn er ook meerdere informatieavonden en vragenuren georganiseerd.

Ik heb nog een vraag

U kunt uw vragen, suggesties of opmerkingen mailen naar hartvannootdorp@pijnacker-nootdorp.nl 

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het project? Meld u dan hieronder aan voor de digitale nieuwsbrief. Via de nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen in het project.