Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)

Kunt u op 15, 16 of 17 maart 2021 niet zelf stemmen? Dan kunt u een andere kiesgerechtigde machtigen dat voor u te doen. Dat heet stemmen bij volmacht.

Iemand machtigen om voor u te stemmen kan op twee manieren:

Zelf een plaatsgenoot machtigen (onderhandse volmacht)

Wilt u iemand uit Pijnacker-Nootdorp machtigen? Dan hoeft u niet naar de gemeente. U kunt de stempas (oproepingskaart) zelf overdragen aan degene die u machtigt. Dat doet u op de volgende manier:

  • Vul het daarvoor bestemde gedeelte van de stempas in;
  • Onderteken zelf de stempas;
  • Laat ook de gemachtigde de stempas tekenen;
  • Geef de stempas en een kopie van uw geldig legitimatiebewijs aan de gemachtigde.

Overdracht op deze manier kan tot op het moment van stemming.

Schriftelijk verzoek bij gemeente (let op: uiterlijk 12 maart 2021 tot 17.00 uur)

Heeft u de stempas nog niet ontvangen en u wilt de volmacht toch al regelen? Vraag dit uiterlijk 12 maart 2021 schriftelijk bij de gemeente aan via het formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen (hiervoor heeft u DigiD nodig). De gemachtigde ontvangt dan een volmachtkaart thuis, waarmee uw stem kan worden uitgebracht.

Let op!

De gemachtigde mag niet meer dan drie machtigingen aannemen.
De volmachtstemmen moeten tegelijkertijd met de eigen stem worden uitgebracht.