Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)

Kunt u op 14, 15 of 16 maart 2022 niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dat heet machtigen (stemmen bij volmacht).

U mag zelf kiezen wie u machtigt. De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet:

De gemachtigde mag niet meer dan twee machtigingen aannemen.
De gemachtigde moet de volmachtstemmen tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen om voor u te stemmen kan op twee manieren:

U kunt de stempas (oproepingskaart) zelf overdragen aan de persoon die u wilt machtigen. Dat doet u op de volgende manier:

  • Vul samen de achterkant van de stempas in;
  • Onderteken zelf de stempas;
  • Laat ook de gemachtigde de stempas tekenen;
  • Geef de stempas en een kopie van uw geldig legitimatiebewijs aan de gemachtigde. Dit mag ook een goed leesbare foto van uw identiteitsbewijs op een mobiele telefoon of tablet zijn.

Machtigen via de stempas kan tot het moment van stemming.

Heeft u de stempas nog niet ontvangen en u wilt de volmacht toch al regelen? Of is uw identiteitsbewijs langer dan 5 jaar verlopen en kunt u niet op tijd een nieuwe aanvragen? Dan kunt u een schriftelijke volmacht regelen.

De gemachtigde ontvangt dan een volmachtkaart thuis, waarmee uw stem kan worden uitgebracht. De gemachtigde heeft hierbij geen kopie van uw identiteitsbewijs nodig.

Let op: als dit volmachtbewijs is afgegeven, kan het niet meer worden ingetrokken.

Ik wil iemand machtigen, maar ik kan geen handtekening zetten

Wilt u iemand machtigen, maar kunt u geen handtekening zetten en staat op uw identiteitsdocument niet in staat tot tekenen? Dan kunt u toch iemand machtigen om voor u te stemmen. U hoeft de schriftelijke volmacht of de machtiging via uw stempas dan ook niet te ondertekenen. De gemeente of het stembureau controleert of de opmerking niet in staat tot tekenen ook in uw identiteitsdocument staat. Als dat zo is, kan iemand anders voor u stemmen.