Identificatieplicht bij stemmen

Gaat u stemmen op 15 maart 2023? Neem naast uw stempas ook een legitimatiebewijs mee.

Het stembureau moet zeker weten dat u de rechtmatige houder van de stempas bent. Dat doet het stembureau door de persoonsgegevens van uw stempas te vergelijken met de persoonsgegevens van uw identiteitsbewijs. Anders zou het kunnen gebeuren dat u uw stempas kwijt raakt en een andere kiezer, die zich dan voor u uitgeeft, uw stem uit brengt. Ook wordt zo voorkomen dat stempassen ‘geronseld’ worden en door derden gebruikt worden om mee te stemmen.

Wat zijn geldige identiteitsbewijzen?

Geldige identiteitsbewijzen zijn:

  • paspoort;
  • identiteitskaart;
  • rijbewijs (Nederland, EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen);
  • geldig verblijfsdocument.

Deze Nederlandse identiteitsdocumenten mogen op de dag van de stemming maximaal vijf jaar zijn verlopen; bij ‘geldig tot’ moet 16 maart 2018 of een latere datum staan.

U kunt u niet identificeren met andere pasjes en kaarten. OV-chipkaart, bedrijfspas, collegekaart, bankpas of zwemabonnement zijn hiervoor niet geldig.

Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal vijf jaar zijn verlopen. Staat bij ‘geldig tot’ een datum vóór 16 maart 2018? Zorg dan voor een geldig document of vraag iemand anders om voor u te stemmen via een schriftelijke volmacht (machtigingsformulier).

Heeft u geen identiteitsbewijs? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen via een schriftelijke volmacht (machtigingsformulier).

U moet bij het stemmen een geldig identiteitsbewijs tonen. Zonder dit bewijs kunt u niet stemmen. U moet dus alsnog uw identiteitsbewijs ophalen en daarna terugkeren naar het stemlokaal.