Spring naar content
Terug naar de vorige pagina

Ondergrondse containers bij appartementen en uitbreiding bestaande containerlocaties

In een aantal wijken en bij appartementengebouwen wordt afval nu al ingezameld met ondergrondse containers. In de meeste wijken zijn geen extra ondergrondse containers nodig, hier wijzigt alleen de verdeling van afvalsoorten over de containers. Daarvoor wordt een deel van de containers verruild of vervangen.

Op een aantal locaties zijn nieuwe en extra containers nodig:

  • op 7 locaties in wijken met nu al ondergrondse afvalinzameling in Nootdorp komen extra ondergrondse containers.  
  • op 21 locaties bij appartementen worden bestaande containers aangepast. Er komen containers bij en bestaande bovengrondse containers worden vervangen door ondergrondse containers.

Bekijk hier de online viewer voor de locaties.

U kunt ook de pdf’s van de kaarten bekijken met voorgestelde locaties per kern. Deze zijn grofmaziger dan de online viewer:

Zienswijze indienen tot en met 8 oktober

Voor deze locaties van ondergrondse containers geldt een zienswijzeprocedure. In een zienswijzeprocedure kunt u de gemeente laten weten als u het niet eens bent met een locatie. Van 27 augustus tot en met 8 oktober kunt u een zienswijze indienen.

  • Een zienswijze indienen kan door het invullen van dit digitale formulier.
  • U kunt uw zienswijze ook schriftelijk sturen naar Burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp, Afdeling Wijkzaken, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Vermeld in uw zienswijze dat het gaat om de ‘Ondergrondse containers bij appartementen en uitbreiding bestaande containerlocaties’, uw naam en adres, datum en de locatie waarover u een zienswijze wilt indienen.
  • Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u via het telefoonnummer 14 015 een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling Wijkzaken. Dit kan van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur.