Ondersteuning mantelzorgers en respijtzorg

Zorgt u voor een ouder, ziek of gehandicapt(e) familielid, vriend, kennis of buur? En doet u dat langdurig en onbetaald? Dan bent u mantelzorger.

Bijvoorbeeld een dochter die elke dag voor haar oude vader kookt of iemand die de buurvrouw helpt met aankleden. Of een man die zijn chronisch zieke vrouw helpt met haar persoonlijke verzorging. Ook een schoolgaande tiener die vaak in het huishouden bijspringt omdat de ouders hiervoor te ziek zijn, is een mantelzorger.

Mantelzorg is niet altijd makkelijk. Daarom is er steun voor u in de vorm van advies, een luisterend oor of respijtzorg.

Als mantelzorger kent u vast wel die momenten waarop u graag zelf wat hulp zou willen hebben. Hiervoor kunt u terecht bij Mantelzorgondersteuning van SWOP en bij de gemeente. Bij SWOP Mantelzorgondersteuning kunt u terecht voor advies, een luisterend oor en contact met andere mantelzorgers.

Mantelzorg kan behoorlijk zwaar zijn. Wordt de zorg voor een naaste of kennis u even te veel? Of gaat u op vakantie? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van respijtzorg. Deze ondersteuning biedt de gemeente als ‘Wmo voorziening’. Respijtzorg wil zeggen dat de zorg tijdelijk wordt overgenomen. De mantelzorger heeft dan even vrij af om iets anders te doen of even op adem te komen.

Er bestaan verschillende vormen van respijtzorg. Bij het kiezen van vervangende zorg is het vooral van belang dat deze zorg vertrouwd en veilig voelt. Zowel voor u als mantelzorger, als voor degene voor wie u zorgt. Iedere situatie is uniek en vraagt maatwerk. Er kan vaak meer dan u denkt.

De vervangende zorg kan zowel thuis als buitenshuis worden geboden, bijvoorbeeld in een logeerhuis of een passende dagopvang. Het kan gaan om zorg door betrokken professionals, maar ook vrijwilligerszorg is een optie. In sommige gevallen wordt deze vrijwillige zorg zelfs geboden door mensen uit het eigen netwerk. Respijtzorg kan af en toe worden ingezet en soms is structurele vervangende zorg mogelijk.

Ook de SWOP biedt respijtzorg met activiteiten of inzet van vrijwilligers. Wilt u meer weten over wat respijtzorg inhoudt? Kijk dan op de website van Mantelzorg of neem contact op met Mantelzorgondersteuning van SWOP.

Respijtzorg is, in een deel van de gevallen, een dienst vanuit de gemeente. Deze dienst verstrekt de gemeente op indicatie van de persoon die de hulp nodig heeft. Het ligt aan de leeftijd van deze persoon of hij/zij valt onder de Jeugdwet (jonger dan 18 jaar) of de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Voor vragen rondom mantelzorg kunt u contact opnemen met Mantelzorgondersteuning van de SWOP.

U kunt ook bellen naar team Wmo van de gemeente via telefoonnummer 14 015.

Onderstaande links geven meer informatie over mantelzorg:

Mantelzorg kost een hoop energie en dat wordt gewaardeerd! Met financiële ondersteuning van de gemeente organiseert SWOP de week van de Mantelzorg. Een week vol ontspanning, creativiteit en ontmoeting ter waardering van de zorg die mantelzorgers verlenen aan een naaste. Kijk op www.swop.nl/mantelzorg voor meer informatie over deze mantelzorgwaardering.